Kính gởi: anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục thuế


kính gởi anh/chị văn bản mới trong kỳ:


1. Công văn số 3423/TCT-CS  ngày 20/8/2020 về chính sách thuế


Theo quy định tại Điều 55 của Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 thì một trong những điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Giấy tờ về quyền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật đất đai. Khi thực hiện việc chuyển nhượng dự án hoặc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở đó là căn cứ để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trường hợp Công ty chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản và dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Công ty chưa được chuyển nhượng dự án cũng như kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Theo đó:


Trường hợp xác định được Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn đã đáp ứng đủ điều kiện để được kinh doanh (chuyển nhượng) bất động sản hình thành trong tương lai theo đúng quy định của Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 thì áp dụng chính sách thuế theo quy định.


Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn chưa đáp ứng đủ điều kiện để được kinh doanh (chuyển nhượng) bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 thì chưa đủ cơ sở xử lý về thuế theo ý kiến của Cục Thuế nêu tại công văn số 6536/CT-TTKT8 ngày 4/6/2020.


2. Công văn số 3438/TCT-KK ngày 20/8/2020 về hoàn thuế GTGT


1. Về hoàn thuế GTGT:


Căn cứ Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT; Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.


Căn cứ quy định nêu trên và các văn bản hiện hành hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT. Trường hợp các doanh nghiệp như ngành hàng không, du lịch, vận tải... thuộc các trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định nêu trên thì gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế để được giải quyết.


2. Về hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh:


Để khẩn trương thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày 20/4/2020, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1563/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố về việc tổ chức triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để thống nhất thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước từ khâu nộp giấy đề nghị gia hạn, tiếp nhận, xử lý thông tin trên giấy đề nghị gia hạn, thực hiện gia hạn cho NNT kịp thời theo đúng quy định.


Ngày 20/5/2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 5977/BTC-TCT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ- CP;


Ngày 29/5/2020, Chính phủ có Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Để tiếp tục có những chính sách hỗ trợ đối với các ngành nghề khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong thời gian tới, Tổng cục Thuế đang tổng hợp, đánh giá để báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ để có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.


3. Công văn số 3457/TCT-KK ngày 21/8/2020 về vướng mắc về hoàn thuế GTGT nộp thừa


Trường hợp Công ty TNHH Khánh Giang (MST: 3800183848), Địa chỉ trụ sở tại Ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước do Cục Thuế tỉnh Bình Phước quản lý thuế.


Ngày 28/9/2016 Công ty TNHH Khánh Giang (Công ty) có Hợp đồng E.C số 02/2016/BQLSRGD2 Hợp đồng khảo sát thiết kế và thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Duy tu nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2, tại huyện Nhà Bè, TP.HCM, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công ty bắt đầu triển khai công trình này từ năm 2016 đến tháng 9/2017, Công ty không thành lập đơn vị trực thuộc để thực hiện hoạt động xây dựng tại TP.HCM. Vì vậy, Công ty TNHH Khánh Giang phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng ngoại tỉnh (Cục Thuế TP.HCM) theo mẫu 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp, Công ty chưa nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh nêu trên thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH Khánh Giang kê khai thuế GTGT theo quy định. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính (nếu còn thời hiệu, thời hạn xử phạt) về hành vi không nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.


Từ tháng 4/2017 - 01/2018 Chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán vốn thì Kho bạc Nhà nước TP.HCM thực hiện khấu trừ số thuế GTGT (2% trên số tiền thanh toán) với số thuế là 5.403.433.000 đồng (TM:1701) nhưng Kho bạc Nhà nước TP.HCM không hạch toán thu ngân sách TP.HCM nơi có công trình xây dựng mà chuyển toàn bộ số thuế này vào ngân sách của tỉnh Bình Phước là không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Đề nghị KBNN tỉnh Bình Phước thực hiện thủ tục chuyển trả số thu NSNN đã hạch toán thu không đúng cho KBNN TP.HCM theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 và điểm d khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.


4. Công văn số 3461/TCT-CS  ngày 21/8/2020 về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng


Trường hợp Uỷ ban nhân dân quận Bình Thủy ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 cho phép hộ ông (bà) Trần Văn Hoài - Nguyễn Mỹ Nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nghĩa trang, nghĩa địa (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chửng nhận quyền sử dựng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB418870 ngày 19/8/2015 do ủy ban nhân dân quận Bình Thủy cấp) sang đất ở đối với diện tích 304,40m2 mà hộ ông (bà) nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Tiến Thắng thì đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với “đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất" giữa ông Nguyễn Tiến Thắng và hộ ông (bà) Trần Văn Hoài - Nguyễn Mỹ Nhân đã phù hợp với quy định của pháp luật đất đai hay chưa; trường hợp còn vướng mắc thì báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Trường hợp việc nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên là phù hợp với quy định của Luật Đất đai thì thực hiện thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai năm 2013 và hướng dẫn tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.


5. Công văn số 3475/TCT-CS  ngày 24/8/2020 về giải quyết hồ sơ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê


Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật đất đai năm 2013; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định. Việc xác định thời điểm được thựchiện các quyền của người sử dụng đất, điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm, nguyên tắc sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất và quyền, nghĩa vụ của người chuyển nhượng người nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể để hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Thành Hưng thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với Công ty TNHH đầu tư.sản xuất và thương mại Thành Hưng để thu hồi tiền thuế nợ khi Công ty chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê.


6. Công văn số 3487/TCT-DNNCN ngày 25/8/2020 về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019


Trường hợp Ông chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm 2019 thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.


Trường hợp Ông thay đổi nơi làm việc thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu.


7. Công văn số 3493/TCT-CS ngày 25/8/2020 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Đối với trường hợp của Công ty TNHH Yara Việt Nam, cụ thể: Trong năm 2015 và năm 2016, Công ty có các hoạt động kinh doanh  thuộc lĩnh vực hoạt động nhập khẩu phân bón để xuất khẩu và bán trong nước như: thực hiện quyền nhập khẩu phân bón, thực hiện quyền phân phối bán buôn, thực hiện quyền xuất khẩu; có tăng vốn điều lệ từ 2.550.000 đô la Mỹ lên 5.550.000 đô la Mỹ; tăng vốn đầu tư của dự án đang hoạt động từ 133.475.268.575 đồng thành 197.726.268.575 đồng; không tăng nguyên giá tài sản cố định; không tăng công suất thiết kế. Như vậy, Công ty có mở rộng quy mô kinh doanh do bổ sung vốn và bổ sung ngành nghề kinh doanh nhưng việc thay đổi này không đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế của dự án được cấp Giấy phép lần đầu  theo quy định của pháp luật. Do đó, Công ty không được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% đối với hoạt động thương mại.


Trân trọng!