Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Thủ Tục Thuế 
Văn phòng: 617B3 , Ca Văn Thỉnh, Phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0275 3545 447 - 
0275 3545 448 - 0275 3545 449
Fax: 0275 3545 450.
Hotline: 0961 20 10 10
Địa chỉ email: tax.pcas@gmail.com