Kính gởi: Anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục thuế

Kính gởi quy định mới về Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC về lệ phí môn bài, trong đó bổ sung hướng dẫn xác định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, đơn cử như:

- Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạtđộng sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới), Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập...

Trân trọng!