Kính gửi: Anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế

Kính gởi đến các anh chị văn bản mới có hiệu lực trong kỳ:

I. Nghị Quyết của UBTVQH

Ngày 27/7/2020 UBTVQH đã ban hành Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 về việc sửa đổi Biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2014/UBTVQH14 ngày 26/9/2018, cụ thể:

- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết 31/12/2020 (Mức thuế trước ngày 01/8/2020 là 3.000 đồng/lít).

- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay áp dụng từ ngày 01/01/2021 là 3.000 đồng/lít.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với các loại hàng hoá khác vẫn được giữ nguyên như Nghị quyết 579/2014/UBTVQH14, cụ thể như sau:

+ Xăng (trừ etanol): 4.000 đồng/lít.

+ Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: 2.000 đồng/lít.

+ Dầu hỏa: 1.000 đồng/lít.

+ Than nâu, than mỡ và than đá khác: 15.000 đồng/tấn.

+ Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng: 1.000 đồng/kg…

Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.

II. Công văn hướng dẫn

1. Công văn số 2972/TCT-CS ngày 24/7/2020 về chính sách thuế nhà thầu đối với dây chuyền thiết bị nhập khẩu

Trường hợp Công ty TNHH SAMBANG ENG -Hàn Quốc ký hợp đồng với Công ty TNHH Pavonine Vina để cung cấp dây chuyền máy móc thiết bị kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam như lắp đặt, vận hành, chạy thử, bảo hành và phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Công ty SAMBANG ENG thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam. Trường hợp hợp đồng (hoặc Phụ lục hợp đồng) có tách được giá trị lắp đặt nhưng không tách các giá trị dịch vụ khác như vận hành, kiểm tra chạy thử hoặc không thể hiện các dịch vụ này bao gồm trong giá trị lắp đặt), bảo hành thì dịch vụ lắp đặt áp dụng tỷ lệ (%) tính thuế GTGT, thuế TNDN là 5% giá trị còn lại của hợp đồng (bao gồm giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khác đi kèm chưa được tách riêng) áp dụng tỷ lệ % để tính thuế GTGT là 3% tỷ lệ (%) để tính thuế TNDN là 2% theo quy định tại điểm b.2 khoản 2 Điều 12, điểm b.2 khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ Điều 30 Luật Quản lý thuế, Công ty Pavonine Vina có trách nhiệm tự kê khai, tự tính số thuế nhà thầu phải nộp thay cho nhà thầu nước ngoài. Ngoài ra, đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ tài liệu, hồ sơ và phối hợp với doanh nghiệp kiểm tra, làm rõ giá trị máy móc thiết bị trên Tờ khai khai hải quan để nộp thuế khâu nhập khẩu và tổng giá trị hợp đồng có sự chênh lệch hay không, từ đó xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

2. Công văn số 3001/TCT-CS ngày 28/7/2020 về chính sách thuế

Theo trình bày tại công văn số 1795/CT-TTKT ngày 6/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Hợp đồng số 01/2016 chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Power Logics Vina và Công ty TNHH top Intercube Vina thì Công ty TNHH top Intercube Vina chỉ nhận chuyển nhượng một phần nhà xưởng và cơ sở hạ tầng trên diện tích đất 802m2 (không bao gồm máy móc thiết bị). Tại hồ sơ không nêu cụ thể về thực tế hoạt động Công ty TNHH Power Logics Vina cũng như Công ty TNHH top Intercube Vina. Do đó, đề nghị Cục Thuế làm rõ mối quan hệ về chủ sở hữu giữa hai công ty này, chức năng, ngành nghề hoạt động của các bên, hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị thực tế của Công ty NHH top Intercube Vina để có cơ sở xác định trường hợp này là dự án hình thành từ việc chuyển đổi sở hữu hay dự án đầu tư mới theo quy định. Trường hợp nếu Công ty TNHH top Intercube Vina có nhận chuyển nhượng một phần nhà xưởng (không bao gồm máy móc thiết bị), nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Power Logics Vina thì Công ty TNHH Top Intercube Vina không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

3. Công văn số 3002/TCT-CS ngày 28/7/2020 về chính sách thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Ngày 28/11/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 551/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Chính phủ: “1. Thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế”.

Căn cứ các quy định và công văn số 511/TB-VPCP nêu trên, về nguyên tắc đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

4. Công văn số 3007/TCT-CS ngày 28/7/2020 về chính sách thuế TNDN

Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng nông sản, thủy sản nếu phát sinh tại địa bàn KTXH đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN, nếu phát sinh tại địa bàn KTXH khó khăn được áp dụng thuế suất 10%, nếu phát sinh tại địa bàn KTXH không thuộc các địa bàn trên được áp dụng thuế suất 15%; Hoạt động sản xuất giống thủy sản được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% nếu đáp ứng điều kiện của hoạt động sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi theo quy định tại pháp luật về thủy sản và pháp luật về giống thủy sản.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ các quy định nêu trên, tình hình thực tế tại doanh nghiệp và liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định hoạt động mua tôm về ép đẻ ấu trùng và bán ấu trùng tôm của doanh nghiệp có đáp ứng điều kiện của hoạt động nhân và lai tạo giống trong cơ sở sản xuất giống thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản và pháp luật về giống thủy sản để xác định ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi hoặc có thuộc (mã ngành 03214 - sản xuất giống thủy sản biển; mã ngành 03224 - sản xuất giống thủy sản nội địa) để xác định ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, thủy sản theo đúng quy định pháp luật./.

5. Công văn số 3026/TCT-KK ngày 29/7/2020 về kê khai và nộp thuế nhà thầu

Nhà thầu Sharp Energy Solutions Solutions Corporation (sau đây được gọi là Nhà thầu SESJ) là nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2 Công suất 49MWP tại Bình Thuận do Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai là chủ đầu tư. Trường hợp Nhà thầu không áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do đó không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận - địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (sau đây được gọi là Chủ đầu tư) đã khấu trừ và kê khai nộp thuế thay Nhà thầu SESJ tại Cơ quan thuế quản lý của Chủ đầu tư là chưa đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với số thuế Chủ đầu tư đã nộp thay Nhà thầu SESJ tại Cơ quan thuế quản lý của Chủ đầu tư được xử lý theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

6. Công văn số 3027/TCT-DNNCN ngày 29/7/2020 về mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp LPTB ô tô, xe máy.

- Triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử thông qua các kênh thanh toán trực tuyến của các Ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế gồm Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, VPBank, MBBank và TPBank; qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính phủ.

- Trao đổi dữ liệu điện tử LPTB đối với ô tô, xe máy từ Tổng cục Thuế sang Cục Cảnh sát giao thông để phục vụ việc đăng ký ô tô, xe máy của người dân (Quy trình trao đổi dữ liệu điện tử LPTB được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 kèm theo công văn số 952/TCT-DNNCN ngày 06/3/2020).

Triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử LPTB đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc từ ngày 01/8/2020.

Tổng Cục Thuế lưu ý các Cục Thuế và Chi cục Thuế:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, triển khai nộp lệ phí trước bạ theo các hình thức như đăng tài liệu hướng dẫn lên website, tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hội nghị, tập huấn do cơ quan thuế tổ chức…

- Đối với chủ phương tiện chưa có mã số thuế, lãnh đạo các Chi cục Thuế sắp xếp, bố trí nhân sự bộ phận đăng ký thuế tại vị trí tiếp nhận hồ sơ khai LPTB. 

Trân trọng!