Kính gởi văn bản mới trong kỳ, trong đó tiêu biểu có:

I. Nghị định của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như sau:

Từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020: Giảm 50% so với mức thu tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019; Cụ thể:

Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự, mức hiện tại là 2%. Mức mới từ 28/6 đến 31/12/2020 là 1%.

Riêng:

          + Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này. Mức mới giai đoạn 28/6 – 31/12/2020 là 5%.

          Tại một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải phòng ... đang áp dụng mức 12% thì mức mới giai đoạn 28/6 – 31/12/2020 là 6%.

          Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

II. Công văn hướng dẫn

1. Công văn số 2485/TCT-DNL ngày 18/6/2020 về hoàn thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm Alumina và Hydrat xuất khẩu đã nhận được tiền thanh toán bằng L/C

Liên quan đến nghiệp vụ L/C trong hoạt động thanh toán quốc tế, ngày 03/4/2020, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 2383/NHNN-QLNH gửi Tổng cục Thuế (văn bản gửi kèm).

Căn cứ quy định về đối tượng, điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và ý kiến của Ngân hàng nhà nước tại văn bản nêu trên:

Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra thực tế hồ sơ của TKV chứng minh việc thực xuất khẩu và thực nhận tiền thanh toán các lô hàng xuất khẩu tương ứng bằng phương thức L/C, được quy định tại các điều khoản thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán ký giữa TKV và khách hàng nước ngoài (bên nhập khẩu) thì TKV đáp ứng điều kiện có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (của hàng hóa thực xuất khẩu) theo quy định pháp luật thuế để xem xét khấu trừ, hoàn thuế.

2. Công văn số 2546/TCT-DNNCN  ngày 23/6/2020 về tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức chiết trừ gia cảnh.

TCT chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện hướng dẫn người nộp thuế kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2020

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 kể từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính tháng 7/2020 (Hạn nộp tờ khai là ngày 20/08/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng và từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính quý 3/2020 (Hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý.

3. Công văn số 2559/TCT-DNNCN ngày 23/6/2020 về chính sách thuế TNCN và LPTB.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội trao đổi với cơ quan quản lý đất đai về nhập tài sản riêng thành tài sản chung và căn cứ Văn bản thoả thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng xác định:

1. Về thuế TNCN: Trường hợp việc nhập tài sản riêng (là nhà và quyền sử dụng đất) của chồng thành tài sản chung của vợ chồng không phải là chuyển nhượng hay cho tặng bất động sản không phát sinh thu nhập, do đó không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trường hợp việc nhập tài sản riêng (là nhà và quyền sử dụng đất) của chồng thành tài sản chung của vợ chồng là chuyển nhượng hay cho tặng bất động sản thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội.

2. Về Lệ phí trước bạ: theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 140/NĐ-CP của Chính phủ thì trường hợp nhập tài sản riêng của chồng vào tài sản chung của vợ chồng không thuộc trường hợp được miễn LPTB.

4. Công văn số 2570/TCT-CS  ngày 23/6/2020 vướng mắc về thuế nhà thầu

- Nếu Công ty Priority Pass Limited kinh doanh dịch vụ phòng chờ của Công ty cổ phần dịch vụ Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông qua các thẻ thành viên do Công ty Priority Pass Limited phát hành thì Công ty Priority Pass Limited thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên. Về đối tượng khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 2 và khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Về việc xác định thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

- Nếu Công ty Priority Pass Limited chỉ mua dịch vụ phòng chờ của Công ty cổ phần dịch vụ Nhà ga quốc tế Đà Nẵng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để các hành khách có thẻ thành viên do Công ty Priority Pass Limited phát hành sử dụng mà không thu tiền dịch vụ phòng chờ của các chủ thẻ thì không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

5. Công văn số 2572/TCT-CS ngày 23/6/2020 về miễn tiền thuê đất

- Trường hợp nếu việc giao đất cho doanh nghiệp thuộc hình thức đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm d khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 thì không thực hiện miễn tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo quy định tại điểm 9 khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

- Trường hợp nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng cho thuê đất không thông qua đấu giá thì việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, miễn tiền thuê đất theo pháp luật đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Việc miễn tiền thuê đất căn cứ vào hồ sơ hợp lệ, thời điểm nộp hồ sơ và thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất; trường hợp thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng không thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất theo pháp luật đầu tư thì căn cứ hồ sơ cụ thể cơ quan thuế xác định và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

6. Công văn số 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020 về hóa đơn

- Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP,  Nghị định số 04/2014/NĐ- CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

- Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.

 

 

7. Công văn số 2586/TCT-CS ngày 23/6/2020 về chính sách thuế

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động chế biến thủy sản nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Trường hợp trong cùng một thời gian doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng. Số thuế phải nộp tại các địa phương trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tương ứng tại các địa phương.

Trường hợp Công ty có đơn vị (hoặc dự án) hình thành do chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh), mua lại doanh nghiệp hoặc mua lại dự án đầu tư đang hoạt động thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

8. Công văn số 2593/TCT-CS ngày 23/6/2020 về hóa đơn

Theo nội dung trình bày của Cục Thuế và Công ty Cổ phần BOT Biên Cương, Công ty là Chủ đầu tư Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Công ty đầu tư công nghệ thu phí kín theo tiêu chuẩn TCVN 10849:2015 để thu phí đường bộ, giao Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tình hình thực tế việc áp dụng công nghệ, thiết bị, chương trình phần mềm thu phí đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn của Công ty Cổ phần BOT Biên Cương đảm bảo tính chính xác, phục vụ tốt cho công tác hậu kiểm thì trường hợp Công ty cổ phần BOT Biên Cương thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in thì đăng ký sử dụng hóa đơn tự in đối với vé thu phí đường bộ. Công ty đăng ký vé sử dụng thu phí đường bộ bao gồm 02 Liên theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, trong đó, vé Liên 2 được in ra giao cho khách hàng, nếu vé Liên 1 đáp ứng quy định tại Điều 18 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 thì trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ. Công ty Cổ phần BOT Biên Cương chịu trách nhiệm pháp lý tính chính xác các tài liệu, dữ liệu lưu trữ.

Việc đăng ký, sử dụng, báo cáo tình hình sử dụng vé thu phí đường bộ thực hiện theo quy định pháp luật về hóa đơn.

9. Công văn số 2594/TCT-CS ngày 23/6/2020 về điều chuyển tài sản

Về nguyên tắc khi điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp nêu tại công văn số 47688/CT-TTHT của Cục Thuế thành phố Hà Nội: điều chuyển tài sản là xe ôtô từ Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban Quản lý dự án Nước sạch Sông Đà về Công ty thì ngoài việc bị điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên còn bị điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Điều 12 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 4/4/2019 của Bộ Công an.

Do đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội trao đổi với cơ quan Công an có liên quan về tính pháp lý đối với việc sử dụng chứng từ chuyển quyền sở hữu xe trong trường hợp điều chuyển tài sản là Quyết định điều chuyển tài sản (Lệnh điều chuyển tài sản). Từ đó có cơ sở xác định việc sử dụng hoá đơn hay Quyết định điều chuyển tài sản (Lệnh điều chuyển tài sản) khi điều chuyển tài sản cho phù hợp.

Trân trọng!