Văn phòng kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 02, tháng Tư năm 2020. Trong đó tiêu biểu có:

I. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh vượt qua khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, theo đề nghị của Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định này.

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Đối tượng được gia hạn nộp thuế gồm 5 nhóm như sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gồm:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

- Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuẩt trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ ...; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác...; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô...

- Xây dựng.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ gồm:

- Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sàn;

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động kinh doanh du lịch

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa, thể thao khác.

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhàn chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thời gian gia hạn nộp thuế GTGT là 5 tháng, kể từ ngày kết thục thời hạn nộp theo quy định của các kỳ nộp thuế Tháng 3, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý)

Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN là 5 tháng đối với số thuế còn phải nộp kỳ quyết toán 2019 và số tạm nộp các quý I và quý II 2020.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh năm phải nộp 2020 được gia hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Trình tự, thủ tục gia hạn

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộpthuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, hoặc theo quý, theo quy định pháp luật về quản lý thuế, chậm nhất là ngày 30/7/2020.

 

II. Hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tạm ngừng đóng bảo hiểm hưu trí

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố Tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6 năm 2020 khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo him thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưng bi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm;

 

III. VCCI đề xuất với Chính phủ một số giải pháp cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của Covid19.

Theo đánh giá của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp có thể duy trì được hoạt động kinh doanh trong vòng ba tháng, 50% doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm, một nửa doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Đây là con số kỉ lục từ trước đến nay, số lượng DN rời thị trường lớn hơn số thành lập mới. Khảo sát của VCCI chỉ ra rằng, có đến 85% DN cho biết thị trường tiêu thụ bị thu hẹp; 60% thiếu vốn và đứt dòng tiền kinh doanh; 43% DN phải thu hẹp quy mô lao động do thiếu việc làm và 82% DN cho rằng doanh thu của họ sẽ sụt giảm so với 2019.

Trước những khó khăn, VCCI đề xuất các giải cấp bách để hỗ trợ DN vượt qua giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay. Gồm:

- Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất kinh doanh, trừ một số ngành/lĩnh vực rất hạn chế phải tạm thời đóng cửa, cần khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất lưu thông tiến hành bình thường với điều kiện tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh để DN có thể tự cứu mình. Theo đó, VCCI đề nghị Chính phủ bổ sung và công bố ngay danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và lưu thông các hàng hóa dịch vụ này phục vụ đời sống nhân dân, ngay cả trong trường hợp cần siết chặt hơn các biện pháp cách ly, phong tỏa. 

- Giãn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh, nhất là với nhà đầu tư nước ngoài do điều kiện dịch bệnh không thể vào Việt Nam để hoàn thành các thủ tục đúng thời gian theo yêu cầu quy định. 

- Về chính sách tài khóa, tạm hoãn nộp các khoản thuế GTGT, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân của người lao động, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn… các chính sách này cần được áp dụng với hệ thống các ngân hàng thương mại vì các ngân hàng thương mại cũng là DN.

- Về chính sách chống chuyển giá, VCCI đề nghị cho thực hiện ngay việc hồi tố với chi phí lãi vay khi tính thuế trong hai năm 2017 và 2018 (theo dự thảo sửa đổi Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lí thuế đối với các DN có giao dịch liên kết). 

- Cho phép khấu trừ các khoản lỗ của năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vào lợi nhuận của năm 2019. Điều này cho phép DN chi trả nộp thuế trong vòng 2 năm 2019-2020 và giúp tránh phá sản đối với những DN có lợi nhuận trong năm 2019 nhưng lại thua lỗ nhiều trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Ngoài ra, để giảm thiểu gánh nặng cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị Chính phủ trình Quốc hội không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021 và đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0,5%, giảm mức đóng kinh phí công đoàn từ 2% xuống còn 1% trước mắt cho năm 2020.

Trân trọng.