Kính gởi: Anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
kính gởi anh/chị hướng dẫn mới quy định về thành lập văn phòng đại diện
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011.
Theo đó, bổ sung quy định về sửa đổi, bổ sung giấy phép đối với những thay đổi của văn phòng đại diện (VPĐD) của tổ chức tín dụng nước ngoài, cụ thể:
- VPĐD lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo Khoản 1 Điều 18đ của Thông tư này và nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khi:
+ Thay đổi tên; thay đổi địa điểm đặt trụ sở khác tỉnh, thành phố nơi đang đặt trụ sở;
+ Gia hạn thời hạn hoạt động.
- VPĐD lập văn bản thông báo đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày có các nội dung thay đổi sau đây:
+ Thay đổi Trưởng VPĐD;
+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố;
+ Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở mà không làm thay đổi địa điểm đặt trụ sở.
Thông tư 25/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/01/2020