Kính gởi anh/chị quy định mới về hợp đồng lao động
Bộ Luật lao động 2019 gồm XVII Chương với 220 Điều luật; với một số nội dung nổi bật như:

- Từ 01/01/2021, không còn hợp đồng lao động theo thời vụ (Xem tại đây).

- Từ năm 2021, chính thức tăng tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ (Xem tại đây).

- Quy định nhiều điểm mới về nghỉ tết Âm lịch, nghỉ Quốc khánh (Xem tại đây).

- Thêm trường hợp NLĐ nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương (Xem tại đây).

Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, các HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho NLĐ có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện.