Kính gởi: Anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
kính gởi văn bản mới phát hành trong kỳ

1. Công văn số 4817/TCT-CS ngày 22/11/2019 về giá tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác nước ngầm cung cấp cho đơn vị sản xuất bia
Trường hợp Doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sinh hoạt (Doanh nghiệp kinh doanh nước sạch), tổ chức khai thác nước thiên nhiên là người nộp thuế tài nguyên theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Luật Thuế tài nguyên. Căn cứ mục đích sử dụng nước thiên nhiên khai thác xác định số thuế tài nguyên phải nộp:
- Mức thuế suất thuế tài nguyên được căn cứ theo quy định tại Mục V Biểu thuế suất thuế tài nguyên tại Nghị quyết số 1084/2015/NQ-UBTVQH13;
- Giá tính thuế tài nguyên xác định theo mục đích sử dụng nước thiên nhiên khai thác và không thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh Long An quy định phù hợp với Khung giá tính thuế tài nguyên tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC.
Doanh nghiệp kinh doanh nước sạch thực hiện kê khai nộp thuế tài nguyên theo mức thuế suất và giá tính thuế tài nguyên theo mục đích sử dụng nước; Cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý thu thuế đúng với mục đích sử dụng nước theo quy định, tránh thất thu ngân sách nhà nước.
2. Công văn số 4822/TCT-CS ngày 22/11/2019 về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp
Trường hợp nếu Công ty Cổ phần sợi EIFFEL thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp An Ninh (thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, được đầu tư tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục II, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ), thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo quy định tại cả hai văn bản quy phạn pháp luật do cùng một cơ quan ban hành (Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ), nay Công ty mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau theo quy định tại Điều 156, Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 nêu trên.
Ngoài ra, về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ  tầng kỹ thuật cụm công nghiệp của Công ty cổ phần sợi EIFFEL, đề nghị căn cứ vào chính sách pháp luật và hồ sơ cụ thể, phối với với các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo quy định.
3. Công văn số 4885/TCT-KK ngày 27/11/2019 về việc đăng ký thuế
Trường hợp Công ty TNHH 1 thành viên Telecon Vina (sau đây gọi là Công ty) chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ kinh doanh trong nước sang doanh nghiệp chế xuất thì Công ty không phải thực hiện quyết toán thuế và không phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm chuyển đổi, cơ quan thuế không phải kiểm tra quyết toán thuế đến thời điểm chuyển đổi vì Công ty vẫn giữ nguyên loại hình doanh nghiệp, giữ nguyên hình thức sở hữu, giữ nguyên mã số thuế. Cơ quan thuế căn cứ vào thông tin thay đổi về đăng ký doanh nghiệp của Công ty (phương pháp tính thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư,...) do hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để quản lý thuế đối với doanh nghiệp chế xuất theo quy định.
4. Công văn số 4886/TCT-DNNCN ngày 27/11/2019 về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài
Trường hợp cá nhân người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại tiết b.2.1 điểm b Khoản 3 Điều 21 và Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
Trường hợp, cơ quan thuế nhận thấy hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cá nhân người nước ngoài có nội dung kê khai chưa đúng, số liệu khai không chính xác hoặc có những nội dung cần xác minh liên quan đến số tiền thuế đề nghị hoàn thì căn cứ tình hình thực tế cơ quan thuế thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo đúng quy định. Trong quá trình quản lý thuế cá nhân người nước ngoài, nếu cơ quan thuế có yêu cầu cần được cung cấp hoặc xác minh thông tin từ phía cơ quan thuế nước ngoài thì gửi văn bản về Tổng cục Thuế (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế nước ngoài cung cấp hoặc xác minh thông tin theo hướng dẫn tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 7 và Khoản 2 Điều 3 Quy chế trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-TCT ngày 13/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Trân trọng!