Kính gởi anh/chị văn bản có hiệu lực trong kỳ

1. Công văn số 3793/TCT-CS ngày 23/9/2019 về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Công ty Cổ phần Điện mặt trời Europlast Long An được thành lập từ dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1101877021 ngày 16/3/2018, thay đổi lần thứ hai ngày 02/11/2018. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư số 0814467137 ngày 05/7/2018 về việc xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Europlast Long An có quy định thời gian đưa nhà máy vào vận hành sản xuất kinh doanh từ ngày 01/6/2019. Ngày 03/6/2019  Công ty được cấp giấy phép hoạt động điện lực, ngày 20/6/2019 Công ty chính thức bán sản phẩm cho EVN Việt Nam thì Cục Thuế xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động nếu đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ, điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 1 06/2016/QH13 ngày 06/4/2016, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ Tài chính.

2. Công văn số 3795/TCT-CS ngày 23/9/2019 về việc nộp lệ phí môn bài và thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh không kinh doanh

Căn cứ Điều 2 và Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài thì doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và chi nhánh của doanh nghiệp đều là người nộp lệ phí môn bài; Công ty TNHH Phúc Vĩnh không thuộc trường hợp miễn lệ phí môn bài.

Căn cứ Khoản 3 Điều 4, Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh theo đúng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, hoặc một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh khác doanh nghiệp có trụ sở chính, nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại Tiết c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

3. Công văn số 3796/TCT-CS ngày 23/9/2019 về việc miễn giảm tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Kể từ ngày 01/07/2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) thì tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính sử dụng đất để xây dựng công trình sự nghiệp thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (không gắn với dự án đầu tư, thuê đất mới) và nộp đủ hồ sơ hợp lệ trước ngày 01/07/2017 thì thời điểm được miễn, giảm tiền thuê đất tính từ thời điểm phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đối với trường hợp chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất.

Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nêu trên nộp đủ hồ sơ hợp lệ từ ngày 01/07/2017 trở đi thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại (nếu còn), thời gian chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì không được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).

4. Công văn số 3804/TCT-DNNCN ngày 23/9/2019 về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với nhà ở, đất ở duy nhất

Vợ chồng ông Trịnh Hữu Hoà, vợ Trương Thị Thu Hồng chuyển nhượng căn nhà số 86 - 88 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tại Hợp đồng chuyển nhượng số 5328 ngày 29/03/2019 do Phòng Công chứng số 1, thành phố Hồ Chí Minh lập. Tại hồ sơ chuyển Chi cục Thuế quận 1 xác định nghĩa vụ tài chính, bà Hồng có khai được miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất.

Qua kiểm tra Chi cục Thuế phát hiện gia đình bà Hồng còn đang có Quyền sở hữu thửa đất số 811, tờ bản đồ số 25 (TL-2005) địa chỉ: phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thửa đất này được vợ chồng bà Hồng tặng cho con trai ngày 19/01/2019 (đã ghi nhận tại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất). Do con trai vợ chồng bà Hồng là Trịnh Hồng Long sinh 31/08/2007 (12 tuổi) chưa đủ tuổi thành niên nên bà Hồng đang là Đại diện cho con.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh về việc bà Trương Thị Thu Hồng có quyền sở hữu đối với bất động sản (thửa đất số 811, tờ bản đồ số 25 (TL-2005) địa chỉ: phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) hay không trong trường hợp bất động sản này đã được tặng: cho con trai là Trịnh Hồng Long (sinh ngày 31/8/2007) và bà Trương Thị Thu Hồng là người đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên là Trịnh Hồng Long. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp đề nghị Cục Thuế xác định nghĩa vụ thuế TNCN theo quy định.

5. Công văn số 3854/TCT-CS ngày 25/9/2019 về giá tính thuế tài nguyên

Trường hợp cơ sở khai thác tài nguyên bán ra, có giá bán đơn vị tài nguyên thấp hơn giá tính thuế đơn vị tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh ban hành thì phải kê khai nộp thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh ban hành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với loại tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra và được Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành xác định bằng văn bản là sản phẩm công nghiệp thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán sản phẩm công nghiệp, trừ đi chi phí chế biến phát sinh của công đoạn chế biến từ sản phẩm tài nguyên thành sản phẩm công nghiệp nhưng không thấp hơn giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.

Trân trọng!