Kính chào: anh/chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế
Kính gởi các anh/chị văn bản mới trong kỳ
Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 04, tháng Chín năm 2019. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3645/TCT-CS ngày 13/9/2019 về thuế nhà thầu

Theo trình bày tại công văn số 190412-CARGILL-DNTD ngày 12/4/2019 của Công ty TNHH Cargill Việt Nam thì: Công ty TNHH Cargill Việt Nam thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hồng Kông (sau đây gọi là Chi nhánh). Chi nhánh được cấp phép thành lập tại Hồng Kông để kinh doanh thương mại về thức ăn gia súc, các loại hạt như bột xay, ngô, lúa, mỹ, cám dừa, sắt thép, thực phẩm... Chi nhánh tìm nguồn và mua hàng từ các nhà cung cấp nước ngoài, sau đó bán hàng từ nước ngoài trực tiếp cho các khách hàng tại Việt Nam.

Do Chi nhánh được thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài nên Chi nhánh đóng vai trò như một tổ chức nước ngoài. Trường hợp Chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng mua hàng của các nhà cung cấp nước ngoài theo điều khoản CFR/CNF, Incotenns - Tiền hàng và cước phí, theo đó, hàng hóa được giao tại cửa khẩu Việt Nam, người bán sẽ chỉ chịu trách nhiệm trả cước vận chuyển đến cảng đích tại Việt Nam, người mua là Chi nhánh chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa kể từ khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng bốc ở nước ngoài thì việc mua, bán hàng hóa này giữa Chi nhánh và các nhà cung cấp nước ngoài thuộc đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.

Trường hợp Chi nhánh trực tiếp bán hàng hóa cho khách hàng tại Việt Nam thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ nội dung cụ thể tại hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Chi nhánh và khách hàng tại Việt Nam để xác định có thuộc hay không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định hiện hành.

2. Công văn số 3647/TCT-CS ngày 13/9/2019 về việc xác định ngành nghề để áp dụng tỷ lệ % thuế

Ngày 9/8/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3171/TCT-CS lấy ý kiến Bộ Kế hoạch-Đầu tư và Bộ Xây dựng về việc xác định ngành nghề để áp dụng tỷ lệ % thuế đối với hoạt động nạo vét đường thủy.

Ngày 26/8/2019, Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch-đầu tư có công văn số 1034/TCTK-PPCĐ trả lời công văn số 3171/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định mã ngành kinh tế.

Căn cứ Bảng chuyển đổi giữa VSIC 2018 và VSIC 2007 trong Sổ tay Hướng dẫn áp dụng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018, Tổng cục thống kê có ý kiến như sau:

Hoạt động “nạo vét đường thủy” theo VSIC 2018 được xếp vào mã 42910: Xây dụng công trình thủy, tương ứng VSIC 2007 là mã 42900: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

3. Công văn số 3724/TCT-KK ngày 18/9/2019 về thuế giá trị gia tăng vãng lai cho hoạt động xây dựng ngoại tỉnh

1. Nội dung Công văn số 6683/VPCP-ĐMDN:

Căn cứ vào nội dung Công văn 4754/TCT-KK (ngày 13/10/2017 của Tổng cục Thuế về việc kê khai nộp thuế vãng lai cho hoạt động xây dựng ngoại tỉnh), thì cả nhà thầu chính và nhà thầu phụ đều phải nộp thuế GTGT vãng lai trên giá trị nhà thầu phụ đã lập hóa đơn cho nhà thầu chính, và nhà thầu chính lập hóa đơn cho chủ đầu tư là bị trùng; ngoài ra cũng không nằm trong các trường hợp ví dụ được nêu ra ở Thông tư.

2. Nội dung trả lời:

2.1. Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh  bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh….”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp nhà thầu phụ không có trụ sở chính hoặc trụ sở đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh nơi chủ đầu tư có công trình xây dựng, lắp đặt thì hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình có liên quan của nhà thầu phụ là hoạt động vãng lai ngoại tỉnh. Do vậy, nhà thầu phụ phải khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là phù hợp quy định hiện hành.

4. Công văn số 3747/TCT-DNNCN ngày 20/9/2019 về chính sách thuế TNCN

Trường hợp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của Ngân hàng thì khoản thu nhập này được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân và chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khối thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ tiền lương, tiền công do được thưởng bằng cổ phiếu.

Về giá trị thưởng: là giá trị thưởng ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) với mệnh giá của cổ phiếu đó. Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại với cô phiếu thưởng thấp hơn mệnh giá thì xác định theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Về thời điểm kê khai nộp thuế thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công đối với cổ phiếu thưởng: Cùng với thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại.

Trân trọng.