Kính gửi các anh/chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, tháng Chín năm 2019. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3293/TCT-CS ngày 19/8/2019 về chính sách thuế

Trường hợp Trường Đài Bắc tại thành phố HCM hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ và các cá nhân cư trú tại Việt nam có tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện tài trợ giáo dục cho Trường Đài Bắc, trong đó các khoản tài trợ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo thì khoản tài trợ nêu trên của các doanh nghiệp được tính vài chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đủ chứng từ và hồ sơ tài trợ theo quy định tại Điểm 2.22 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

2. Công văn số 3302/TCT-KK ngày 20/8/2019 về việc kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản

Trường hợp địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh (đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh) thì Cục Thuế thực hiện cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế. Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số này để kê khai, nộp lệ phí môn bài theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Công văn số 3330/TCT-CS ngày 21/8/2019 về việc xuất hóa đơn bán tài sản kê biên

a) Trường hợp bán tài sản tịch thu theo Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và tài sản được xác định thuộc tài sản công thì sử dụng Hoá đem bán tài sản công do Bộ Tài chính in theo Mẫu số 08/TSC-HĐ ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

b) Trường hợp bán tài sản bị kê biên theo Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền và tài sản được xác định vẫn thuộc doanh nghiệp (là đối tượng bị cưỡng chế) thì sử dụng hoá đơn lẻ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan cả thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hoá đơn giá trị gia tăng.

4. Công văn số 3342/TCT-PC ngày 22/8/2019 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai thuế GTGT

Trường hợp qua kiểm tra trước hoàn thuế GTGT, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định Công ty TNHH Decathlon Việt Nam phát sinh số thuế GTGT phải nộp tăng thêm so với kê khai, tuy nhiên các tháng trong kỳ đề nghị hoàn, sau khi bù trừ giữa số thuế GTGT đã nộp và số thuế phải nộp tăng thêm đều còn số thuế GTGT nộp thừa, thì hành vi của Công ty là hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và Công ty chưa được hoàn thuế GTGT nên Công ty bị xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 6 và Khoản 1, Khoản 5 Điều 10 Nghị định 129/2013/NĐ-CP.

5. Công văn số 3371/TCT-PC ngày 26/8/2019 về hóa đơn điện tử

- Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Khi lập hóa đơn điện tử phải có đầy đủ các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

- Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn điện tử và nội dung hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Công văn số 3382/TCT-TTKTT ngày 26/8/2019 về việc kiểm tra đối với doanh nghiệp vận tải có xe chạy hợp đồng

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế các tỉnh, thành phố:

Thực hiện thanh tra, kiểm tra rà soát đối với các đơn vị vận tải có xe chạy hợp đồng, ngoài việc thực hiện các quy định của Nghị định 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo Luật quản lý thuế: Thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); bao gồm cả thuế môn bài, lệ phí trước bạ, phí bảo hiểm, khấu hao tài sản khấu trừ thuế GTGT theo quy định, đăng ký giá cước, đăng ký phát hành vé tự in hoặc hóa đơn điện tử, phát hiện và xử phạt vi phạm về kê khai nộp thuế và nộp chậm từ năm 2017 trở lại đây hoặc từ thời điểm phát sinh doanh thu theo phù hiệu do Sở GTVT cấp và theo kết quả hoạt động thể hiện trên thiết bị giám sát hành trình (GSHT), (Lấy kết quả công nghệ để quản lý thuế).

7. Công văn số 3385/TCT-KK ngày 26/8/2019 về thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai

Trường hợp Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam (trụ sở tại tỉnh Bà Ria Vũng Tàu) và khách hàng có hợp đồng thỏa thuận về việc Công ty “triển khai phương tiện, thiết bị, nhân lực thực hiện công tác cảnh giới, điều tiết và bảo trì hệ thống báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng hải” trong quá trình khách hàng thi công xây dựng Cầu Phước Khánh (bắc qua sông Lòng Tàu nối huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhơn Trạch tỉnh đồng Nai) thì hoạt động “triển khai  phương tiện, thiết bị, nhân lực thực hiện công tác cảnh giới, điều tiết và bảo trì hệ thống báo hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng hải” không phải là hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hướng dẫn tại quy định tại Điểm a và Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC sửa đổi Điểm đ Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) nêu trên; Công ty thực hiện khai, nộp thuế GTGT phát sinh từ hợp đồng trên tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty.

8. Công văn số 3402/TCT-HTQT ngày 27/8/2019 về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ áp dụng Hiệp định đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Heineken Asia Pacific Pte.Lia cho Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam đối với 100% vốn góp trong Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Hà Nội - sau đây gọi là Công ty - sẽ chịu thuế tại Việt Nam nếu trên 50% giá trị của Công ty trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản.

- Đối với quyền sử dụng đất: giá trị quyền sử dụng đất của Công ty được coi là bất động sản khi xác định tỷ lệ bất động sản trên tổng tài sản.

- Đối với máy móc, thiết bị: trường hợp máy móc, thiết bị được gắn với nhà xưởng của Công ty một cách thường xuyên, ổn định trong thời gian dài; máy móc thiết bị cùng với nhà xưởng tạo thành nhà máy bia hoàn chỉnh, phục vụ chức năng sản xuất sản phẩm bia thì máy móc, thiết bị được coi là bất động sản khi xác định tỷ lệ bất động sản trên tổng tài sản.

Trân trọng.