kính gởi các anh/chị văn bản mới trong kỳ:
1. Công văn số 2872/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 về việc tiếp tục công tác ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
Tính đến thời điểm hiện tại đã có 29 Cục Thuế các tỉnh, thành phố tham gia thí điểm UNTT đối với CNKD nộp thuế khoán trong đó có 26 Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã triển khai đến tất cả các Chi cục Thuế). Qua thời gian triển khai thí điểm tại các địa phương trên đã đạt một số kết quả nhất định và đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế (đa dạng hóa hình thức nộp thuế, giảm thời gian nộp thuế), phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân (hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi…); hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn...
Trên cơ sở kết quả đã đạt được qua thí điểm UNTT của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Hải Dương khẩn trương làm việc với Tổ chức nhận UNTT, chỉ đạo các Chi cục Thuế để tiếp tục triển khai mở rộng thí điểm UNTT đối với các Chi cục Thuế còn lại theo hướng dẫn tại công văn số 3189/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế gửi 14 Cục Thuế tỉnh, thành phố.
2. Công văn số 2875/TCT-DNNCN ngày 22/7/2019 về việc hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân
Trường hợp khách hàng là cá nhân đạt doanh số được thưởng một chuyến du lịch (không phải bằng tiền) theo chương trình khuyến mại được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ thì được xác định là thu nhập từ quà tặng không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu nên không chịu thuế TNCN.
3. Công văn số 2966/TCT-KK ngày 31/7/2019 về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán và xuất hàng từ năm 2014 đến năm 2016 cho các bệnh viện thuộc gói thầu trên, khi xuất hàng có xuất hóa đơn và giao hàng đến từng bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Ngày 17/5/2019     Công ty có nhận được thông báo số 20/TB-TTT ngày 13/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu phía Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế vãng lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho hoạt động bán hàng từ năm 2014 đến năm 2016.
Ngày 29/5/2019 Công ty nhận được công văn số 4610/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trả lời “Trường hợp Công ty cổ phàn dược phẩm Minh Dân ký hợp đồng cung cấp thuốc chữa bệnh với các bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Nam. Theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được Công ty giao cho từng bệnh viện thuộc tỉnh Quảng Nam thì hoạt động bán hàng này không được gọi là bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Do đó, khi bán hàng, Công ty lập hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định”.
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.
Trường hợp Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân tại tỉnh Nam Định ký hợp đồng bán thuốc cho các cơ sở y tế công lập tại tỉnh Quảng Nam và thực hiện giao hàng theo các hợp đồng này tại tỉnh Quảng Nam thì hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam như Công ty nêu tại nội dung kiến nghị nêu trên là phù hợp quy định hiện hành.
4. Công văn số 2969/TCT-DNNCN ngày 31/7/2019 về việc hướng dẫn tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân không cư trú chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân không cư trú
Trường hợp cổ đông là cá nhân không cư trú chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chứng khoán CV cho cổ đông khác cũng là cá nhân không cư trú là hoạt động có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân trực tiếp khai thuế thu nhập cá nhân theo tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
Trường hợp công ty cổ phần chứng khoán CV thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì trên tờ khai ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế" đồng thời ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của công ty cổ phần chứng khoán CV. Do nghĩa vụ thuế là của cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nên tờ khai thuế thu nhập cá nhân cần thể hiện đầy đủ thông tin mã số thuế của cá nhân chuyển nhượng chứng khoán theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
5. Công văn số 2970/TCT-DNNCN ngày 31/7/2019 về việc hoàn thuế TNCN cho người tham gia bán hàng đa cấp
Căn cứ theo quy định, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống thì không phải thuế TNCN. Doanh thu để xác định mức 100 triệu/năm thuộc diện không phải nộp thuế là tổng doanh thu từ tất cả các nguồn trong năm.
Do đó trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh để được xác định là đối tượng không phải nộp thuế thì bà Thanh phải có trách nhiệm kê khai toàn bộ doanh thu kinh doanh từ các nguồn trong năm, nếu tổng doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì được xác định không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp Bà Thanh kê khai không đúng theo thực tế thì sẽ cá nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật thuế.
Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ của cá nhân, tham khảo cơ sở dữ liệu tại hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) của ngành thuế để xác định các khoản doanh thu từ kinh doanh nếu có như: cho thuê tài sản, hộ kinh doanh, kinh doanh đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp từ các tổ chức chi trả khác,… Trên cơ sở đó xác định đối tượng không phải nộp thuế và xử lý hồ sơ hoàn nộp thừa (nếu phát sinh) theo quy định.
Trân trọng!