Kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 02, tháng Năm năm 2019. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 1663/TCT-CS ngày 25/4/2019 về chính sách thuế GTGT

Thời điểm ký biên bản thỏa thuận giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Long An và Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ và sản xuất Phi Khả Long An để cấn trừ nợ vay trước thời hạn vay, vì vậy đề nghị quý cơ quan liên hệ với cơ quan chuyên ngành trên địa bàn để làm rõ việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ Công ty sang Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Long An là thực hiện đúng thủ tục theo quy định về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay hay là chuyển nhượng tài sản theo phương thức bù trừ công nợ.

Căn cứ vào quy định nêu trên, về nguyên tắc: trường hợp bên có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT; trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng tài sản không phải là xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thì bên chuyển nhượng phải xuất hóa đơn GTGT.

2. Công văn số 1670/TCT-KK ngày 25/4/2019 về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Công ty TNHH Long Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện bàn giao số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn và số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án đầu tư cho Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa - Nhà máy xi măng Long Sơn (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) theo đúng quy định.

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được hoàn của dự án đầu tư mà Chi nhánh nhận bàn giao từ Công ty được kê khai vào chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ khai thuế hiện tại của Chi nhánh.

Đối với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế”, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ tình hình thực tế của Chi nhánh và các quy định của pháp luật liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

3. Công văn số 1712/TCT-CS ngày 26/4/2019 về thuế giá trị gia tăng khi thực hiện triển khai hệ thống ứng dụng dịch vụ đỗ xe iParking

Công ty điểm đỗ xe cung cấp dịch vụ trông giữ xe sử dụng hệ thống iParking là hệ thống ứng dụng tìm kiếm vị trí các điểm đỗ xe và thanh toán giá dịch vụ đỗ xe bằng các hình thức như nhắn tin, thanh toán qua thẻ, qua tài khoản trả trước thông qua các nhà mạng viễn thông. Giao Cục Thuế TP Hà Nội làm việc với Công ty để rà soát cụ thể các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đối với các nghiệp vụ thanh toán qua các trung gian cần có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước. Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xuất hóa đơn, hạch toán kế toán để xác định nghĩa vụ thuế đề nghị Cục Thuế làm rõ:

Nếu đơn vị cung cấp hệ thống phần mềm khi thực hiện đối chiếu số liệu thu của các nhà mạng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu của các nhà mạng được ký xác nhận bởi các bên và là trung gian nhận tiền và chuyển tiền các khoản thu hộ, chi hộ theo đúng quy định pháp luật, bản chất hạch toán để xác định việc kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với các khoản thu hộ, chi hộ.

- Đối với đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép theo quy định nếu có phát sinh nghiệp vụ thu tiền hộ cho các Công ty điểm đỗ xe thì việc xuất hóa đơn GTGT phần doanh thu thực tế được nhận của các Công ty phải phù hợp với việc thanh toán qua hình thức bù trừ giữa các bên trên cơ sở biên bản bù trừ công nợ để được kê khai khấu trừ theo quy định. Đồng thời các doanh nghiệp là người sử dụng dịch vụ iParking khi thanh toán qua dịch vụ trung gian, nếu đã ghi nhận chi phí thì không được sử dụng hóa đơn, chứng từ khác để hạch toán chi phí, đảm bảo nguyên tắc không ghi nhận chi phí hai lần.

4. Công văn số 1744/TCT-KK ngày 03/5/2019 về việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ quy định về nguyên tắc khai thuế và tính thuế tại Luật Quản lý thuế người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm khi xác định nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế có số thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa thì số tiền thuế nộp thừa được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế; số thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa không thuộc trường hợp được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng. Nếu người nộp thuế đã kê khai khấu trừ thì phải thực hiện khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Nếu cơ quan Thuế đã hoàn, người nộp thuế nộp lại số tiền thuế hoàn cao hơn số tiền được hoàn theo kết quả kê khai điều chỉnh và tiền chậm nộp kể từ ngày nhận được tiền hoàn thuế theo quyết định của cơ quan Thuế đến ngày nộp tiền thu hồi hoàn vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Quản lý thuế.

5. Công văn số 1783/TCT-CS ngày 06/5/2019 về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động nhận thầu xây dựng công trình nhà ở xã hội

- Mức thuế suất 5% áp dụng đối với Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

          - Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hoạt động xây dựng công trình.

          Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Tân Lộc nhận thầu thi công xây dựng công trình nhà ở xã hội do Trung tâm quản lý nhà và chung cư Ninh Thuận làm chủ đầu tư thì hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Tân Lộc thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Khi Trung tâm quản lý nhà và chung cư Ninh Thuận bán nhà ở xã hội (nhà đáp ứng tiêu chỉ về nhà ở, về giá bán) cho các đối tượng đáp ứng quy định về điều kiện được mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở thì nhà ở xã hội bán ra thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

6. Công văn số 1788/TCT-DNL ngày 07/5/2019 về thuế GTGT hàng bán trả lại

Trường hợp Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang trả lại hàng cho người bán là Công ty Dịch vụ viễn thông (nay thuộc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông) nhưng không lập hóa đơn hàng bán trả lại cho người bán và hiện nay Công ty NHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang đang dừng kinh doanh có thời hạn; giao dịch trả lại hàng đã được xác nhận giữa 3 bên gồm bên mua, bên bán và ngân hàng bảo lãnh; đồng thời, giao dịch trả lại hàng đã được xác định là căn cứ để tính nghĩa vụ  nợ của Công ty Hồng Quang khi xử lý tranh chấp giữa các bên trên cơ sở bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật thì Cục thuế Thành phố Hà Nội có trách nhiệm xác định số thuế GTGT của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang còn phải nộp hoặc còn được khấu trừ sau khi tính đến việc điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang đối với hàng hóa đã trả lại cho Công ty Dịch vụ Viễn thông.

          Đồng thời nhất trí với đề xuất của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giảm số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra của Công ty dịch vụ Viễn thông tương ứng với hàng hóa đã nhận lại từ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang. Việc điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc không thất thoát tiền thuế đối với giao dịch trả lại hàng hóa giữa hai bên. Khi Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang hoạt động kinh doanh trở lại Cục thuế TP.Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hồng Quang theo quy định của pháp luật.

7. Công văn số 1815/TCT-CS ngày 08/5/2019 về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất

Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp chế xuất thì phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Đối với hoạt động  xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trân trọng.