Kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, tháng Năm năm 2019. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 1527/TCT-CS ngày 19/4/2019 về chính sách thu tiền thuê đất

Theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 10/09/2007 và xác nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì Hợp tác xã Thảo Nguyên được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích xây dựng trụ sở làm việc, nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề, diện tích sân phơi và cơ sở kinh doanh thuê đất hàng năm. Pháp luật về tiền thuê đất không quy định miễn tiền thuê đất đối với trường hợp đang thực hiện thủ tục chuyển từ giao đất sang thuê đất. Do đó, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề xuất do Hợp tác xã Thảo Nguyên đang lập thủ tục chuyển đổi hình thức từ giao đất sang thuê đất nên chưa hoàn thiện hồ sơ xin miễn giảm tiền thuê đất nên đề nghị Hợp tác xã Thảo Nguyên được xem xét miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 10 Điều 19 và khoản 5 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP là không có cơ sở.

2. Công văn số 1535/TCT-CS ngày 19/4/2019 về việc chuyển nhượng chứng khoán

Trường hợp Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cổ đông sáng lập Vietnam Property Limited cho Công ty CP Đầu tư dịch vụ du lịch Đại An thì thu nhập này phải chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo quy định tại văn bản pháp luật về thuế hiện hành. Việc kê khai, nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

3. Công văn số 1544/TCT-CS ngày 19/4/2019 về chính sách thuế nhà thầu

Trường hợp Công ty Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte. LTD - Singapore (người bán) ký hợp đồng với Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam (người mua) để cung cấp hàng hóa (hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh) cho Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam theo điều kiện giao hàng CIF cảng Phước Long ICD - TP.Hồ Chí Minh không kèm theo bất kỳ dịch vụ nào khác ngoại trừ điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán (nếu có) thì Công ty Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte. LTD - Singapore thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp công ty ở nước ngoài (nhà môi giới) ký hợp đồng với Công ty dây đồng CFT Việt Nam để cung cấp dịch vụ Hedging bảo hiểm (phòng chống rủi ro) biến động giá nguyên liệu và phát sinh khoản thu nhập do Công ty dây đồng CFT Việt Nam chi trả thì công ty ở nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Công ty dây đồng CFT Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ, nộp thuế nhà thầu thay công ty ở nước ngoài theo tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%, tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định.

4. Công văn số 1546/TCT-CS ngày 19/4/2019 về việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Đối với quỹ bổ sung thu nhập: các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác nếu thực hiện trích lập và sử dụng quỹ bổ sung thu nhập thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan.

Đối với quỹ dự phòng tiền lương: trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thực hiện kệ khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì không có cơ sở để trích lập và sử dụng quỹ dự phòng tiền lương. Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai nếu thực hiện trích lập và sử dụng quỹ dự phòng tiền lương phù hợp với quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Công văn số 1549/TCT-CS ngày 19/4/2019 về vướng mắc về chi phí lãi vay góp vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam

Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục thuế TP.Hà Nội: Trường hợp nếu sau 3 năm kể từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng đơn vị chưa góp đủ vốn và không thực hiện đăng ký điều chỉnh giảm vốn với Sở Kế hoạch Đầu tư là không theo quy định do vậy khoản chi phí lãi tiền vay tương ứng phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp các đơn vị còn không thống nhất về thời điểm xác định việc điều chỉnh tăng giảm vốn thì tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành để thực hiện theo đúng quy định.

6. Công văn số 1590/TCT-DNNCN ngày 22/4/2019 về chính sách thuế đối với khoản tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên

Khoản tiền của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên (do một cá nhân làm chủ) nhận được không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Các chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà và các dịch vụ khác kèm theo đã chi cho Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Công văn số 1593/TCT-DNNCN ngày 22/4/2019 về chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh

Căn cứ các quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế TNCN, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, thi hành trường hợp ông Lee Tae Heang người nước ngoài là cá nhân cư trú và có địa điểm kinh doanh cố định tại Việt Nam, không thành lập doanh nghiệp thì phải đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo quy định về hộ, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Do đó, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện xử lý truy thu và phạt theo quy định về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đối với ông Lee Tae Heang. Đồng thời, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc bảo lãnh cho ông Lee và cho ông Lee thuê cửa hàng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

8. Công văn số 1615/TCT-CS ngày 23/4/2019 về việc xử lý nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi doanh nghiệp chưa khai thác và giải thể

Không có quy định về việc điều chỉnh, hoàn trả, đối trừ tiền cấp quyền khai thác trong trường hợp trên mà chỉ quy định việc tiếp nhận chủ trì tính, thẩm định và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì tính, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp và gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác. Cơ quan thuế căn cứ vào văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do cơ quan có thầm quyền gửi để ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) gửi tổ chức, cá nhân được quyền cấp quyền khai thác khoáng sản Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì trình Chính phủ ban hành. Để có căn cứ pháp lý hoàn trả số tiền cấp quyền khai thác đã nộp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trân trọng.