Kính gửi: anh, chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thuế

Văn phòng kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, tháng Tư năm 2019. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 1182/TCT-CS ngày 03/4/2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên đối với sản phẩm cát xuất khẩu

1. Về chính sách thuế giá trị gia tăng

- Từ ngày 01/07/2016 đến trước ngày 01/02/2018:

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng phải xác định tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng phù hợp.

- Từ ngày 01/02/2018 đến nay:

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng phải xác định tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng phù hợp, trừ một số trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phối hợp với các Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành trên địa bàn, căn cứ đặc tính sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm để xác định sản phẩm cát trắng công nghiệp có hàm lượng SiO2 đạt 99,5% trở lên của Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị là tài nguyên khoáng sản chưa chế biên thành sản phẩm khác hay tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác để thực hiện kê khai theo quy định nêu trên.

2. Về chính sách thuế tài nguyên

Giá tính thuế tài nguyên được trừ chi phí chế biến chỉ áp dụng đối với sản phẩm công nghiệp bán ra. Việc xác định sản phẩm bán ra sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp hay không phải sản phẩm công nghiệp do Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo thẩm quyền. Hồ sơ của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị không có văn bản xác nhận của Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành đối với cát trắng có hàm lượng SiO2 là sản phẩm công nghiệp nên không được trừ chi phí chế biến khi xác định giá tính thuế tài nguyên.

2. Công văn số 1183/TCT-CS ngày 03/4/2019 về việc xử lý vi phạm về thuế với doanh nghiệp theo kiến nghị của KTNN

Về việc xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính đã có công văn số 13479/BTC-TCT ngày 23/9/2009 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photo công văn kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn Công ty Cổ phần Dệt may PPJ - Huế thực hiện theo quy định.

3. Công văn số 1188/TCT-CS ngày 03/4/2019 về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn dự án công nghệ thông tin

Trường hợp Công ty cổ phần Tư vấn và Đào tạo Công Nghệ Việt Nam cung cấp các dịch vụ phần mềm được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP nêu trên thì các dịch vụ phần mềm đó thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định.

4. Công văn số 1191/TCT-CS ngày 03/4/2019 về thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

Trường hợp ngày 13/12/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu ký hợp đồng, lập hóa đơn chuyển nhượng tài sản và chuyển giao việc thuê lại quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH TongWei Đồng Tháp, ngày 23/01/2018, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9, đến ngày 04/06/2018 Công ty Cổ phân Thương mại Á Âu mới có quyết định giải thể số 29/QĐ thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của Công ty Cổ phần Thương mại Á Âu không được bù trừ với lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017.

5. Công văn số 1194/TCT-CS ngày 03/4/2019 về hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế thống nhất Quan điểm 1 của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 76601/CT-TTHT ngày 19/11/2018 nêu trên, theo đó đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

6. Công văn số 1197/TCT-CS ngày 03/4/2019 về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng dầu cám gạo thô

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Khoản 3.a Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng không chịu thuế GTGT thì:

“2. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:

“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (mê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phối phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác đùng cho gia súc gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

…”

Căn cứ các hướng dẫn và theo trình bày của đơn vị, trường hợp Công ty TNHH Hương Lan Đồng Tháp bán ra sản phẩm dầu cám gạo thô dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi thì đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

Trân trọng!