kính gởi các anh/chị các công văn mới có được ban hành

Văn bản mới :
- Công văn số 5501/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 31/12/2018 v/v chính sách thuế TNCN
- Công văn số 219/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 17/01/2019 v/v điều chỉnh thông tin kỳ tính thuế trên tờ khai quyết toán TNDN
- Công văn số 456/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 01/02/2019 v/v chính sách thuế
- Công văn số 476/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 13/02/2019 v/v chính sách thuế
- Công văn số 551/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 21/02/2019 v/v hoàn thuế GTGT
- Công văn số 677/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 04/03/2019 v/v chính sách quản lý thuế TNCN
- Công văn số 826/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 13/03/2019 v/v hoàn thuế GTGT
- Công văn số 827/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 13/03/2019 v/v thuế GTGT
- Công văn số 451/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 01/02/2019 v/v chính sách thuế
- Công văn số 725/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 05/03/2019 v/v thủ tục hành chính thuế
- Công văn số 807/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 13/03/2019 v/v xử lý và trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Ô tô Thế hệ mới
- Công văn số 1760/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 01/02/2019 v/v hướng dẫn, giải đáp về thuế GTGT

Trân trọng!