Kính gởi các anh/chị các nội dung mới của các Luật vừa được thông qua trong kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

1. Luật công an nhân dân 2018

- Rút ngắn thời hạn thực hiện nghĩa vụ CAND xuống còn 24 tháng (Xem chi tiết tại đây);

- Luật không còn quy định về cơ cấu của CAND mà giao Chính phủ quy định (Luật CAND 2014 quy định cơ cấu CAND bao gồm lực lượng an ninh, lực lượng cảnh sát và công an xã);

- Chức vụ cơ bản của sĩ quan CAND không còn chức “Tổng cục trưởng”;

- Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương có thể là cấp tướng (Hiện hành là cấp tá, trừ Hà Nội và TP.HCM);

- Công an xã sẽ được Chính phủ quy định về xây dựng thành lực lượng chính quy.

Luật Công an nhân dân 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, riêng các quy định sau sẽ có hiệu lực từ ngày 11/01/2019:

- Các quy định của Luật này về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng;

- Các quy định của Luật này về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng.

2. Luật trồng trọt 2018

- Phải có trình độ đại học khi trực tiếp điều hành sản xuất phân bón (Xem chi tiết tại đây);

- Được gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại VN (Xem chi tiết tại đây);

- Bổ sung các nguyên tắc hoạt động trồng trọt;

- Bổ sung và luật hoá công tác xây dựng chiến lược phát triển trong lĩnh vực trồng trọt gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Luật hóa các quy định về quản lý phân bón, bổ sung quy định để quản lý chặt chẽ đối với các phân bón vô cơ hỗn hợp, ưu tiên phát triển sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ (không phải khảo nghiệm)…

Luật trồng trọt 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

3. Luật chăn nuôi 2018

- Mở rộng khái niệm giống vật nuôi:

Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi thì Giống vật nuôi bao gồm các giống gia súc, gia cầm, ong, tằm, động vật thuỷ sản và các sản phẩm giống của chúng như tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng và vật liệu di truyền giống.

Luật chăn nuôi 2018 quy định bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi.

Động vật khác trong chăn nuôi là:

+ Động vật ngoài gia súc, gia cầm

+ Ngoài Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật rừng thông thường, động vật thủy sản, danh mục động vật rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

- Cấm đánh đập trâu, bò, lợn từ ngày 01/01/2020 (Xem chi tiết tại đây);

- Phải gây ngất và không được để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ (Xem chi tiết tại đây);

- Để chó, mèo tấn công người khác, chủ nuôi phải bồi thường (Xem chi tiết tại đây);

-  Tổ chức, cá nhân phải kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND xã.

Luật chăn nuôi 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

4. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

- Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập (Xem chi tiết tại đây);

- Hướng dẫn rõ phương thức và thời điểm cán bộ, công chức phải kê khai tài sản;

- Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai

Ngoài phải kê khai các loại tài sản, thu nhập như quy định trước đây, như: Nhà, đất; Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài.

Luật mới yêu cầu các đối tượng nêu trên còn phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng.

Đồng thời, các đối tượng còn phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

- Kê khai không trung thực có thể bị buộc thôi việc.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Trân trọng!