Kính gởi đến anh/chị văn bản mớiI. Công văn hướng dẫn về thuế

1. Công văn số 4829/TCT-CS ngày 04/12/2018 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với vé cầu đường

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá (do nhà nước định giá) nên theo Luật thuế GTGT thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định và có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

2. Công văn số 4837/TCT-CS ngày 04/12/2018 về việc xuất hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng dự án

Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Cư - Bắc Ninh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp vừa và nhỏ Châu Phong cho Chi nhánh Công ty TNHH Haesung Tech- Bắc Ninh, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT, bên nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện và không thay đổi mục tiêu đầu tư của dự án thì hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư của Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Cư – Bắc Ninh thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

3. Công văn số 4860/TCT-CS ngày 04/12/2018 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Trường hợp tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế, cơ sở kinh doanh đã góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cho cơ sở kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điểm 2 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, cơ sở kinh doanh được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt về việc đăng ký số vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện góp vốn điều lệ nhiều lần theo tiến độ tại Giấy chứng nhận đầu tư thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nêu trên để xác định việc góp vốn điều lệ của cơ sở kinh doanh có phù hợp quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư hay không. Trên cơ sở ý kiến các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cho doanh nghiệp theo quy định.

4. Công văn số 4885/TCT-TTKT ngày 05/12/2018 về việc xử lý vi phạm sử dụng hóa đơn

Trường hợp người nộp thuế sử dụng hoá đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng là hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, cơ quan thuế thực hiện truy thu số thuế phát sinh (nếu có) do sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Các hoá đơn nêu trên không còn giá trị sử dụng, đơn vị bán hàng và mua hàng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hoá đơn đã lập sai quy định. Sau khi quyết định cưỡng chế hết hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực, qua xác minh cơ quan thuế xác định thực tế có hoạt động mua bán hàng hoá, dịch vụ thì cơ quan thuế hướng dẫn đơn vị bán hàng xuất hoá đơn và thực hiện kê khai thuế theo quy định.

5. Công văn số 4958/TCT-DNNCN ngày 10/12/2018 về việc xác định mức doanh thu tính lệ phí môn bài

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm trước liền kề theo quy định của pháp luật về thuế TNCN. Trường hợp hộ, cá nhân mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là tổng doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật thuế TNCN.

Theo quy định của pháp luật thuế TNCN thì doanh thu tính thuế TNCN của năm đối với trường hợp kinh doanh không trọn năm bao gồm cả trường hợp mới ra kinh doanh trong thời gian của 06 tháng đầu năm là doanh thu tính thuế TNCN của một năm (12 tháng).

Như vậy, trường hợp Bà Nguyễn Thị Nhàn ra kinh doanh từ tháng 4/2018 thì Bà thuộc diện nộp lệ phí môn bài của cả năm 2018 tính theo mức doanh thu của 12 tháng. Đối với năm 2019, mức lệ phí môn bài được tính theo doanh thu 12 tháng của năm trước liền kề là năm 2018.

6. Công văn số 5000/TCT-DNL ngày 12/12/2018 về việc xuất hóa đơn GTGT cho chương trình marketing

Trường hợp TMV có thỏa thuận chi bằng tiền cho các cơ sở kinh doanh là các Đại lý Toytota để các cơ sở kinh doanh này thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo hình ảnh thương hiệu cho TMV thì các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT và thực hiện khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Các khoản chi của TMV bằng tiền cho các cơ sở kinh doanh theo hóa đơn nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

7. Công văn số 5024/TCT-CS ngày 13/12/2018 về việc ghi địa chỉ trên hóa đơn theo đúng giấy phép kinh doanh

Về nguyên tắc, khi lập hoá đơn đơn vị cung ứng hàng hoá, dịch vụ phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina có địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh là: “(Trong khuôn viên Chi nhánh Công ty TNHH Sedo Vina) ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam” nhưng người bán đã lập hóa đơn cho Chi nhánh Công ty ghi địa chỉ là “ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam”;

Trường hợp Công ty TNHH Khai Sheng VN có địa chỉ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: “Thuê nhà xưởng của Công ty CP Khai Toàn, Đường C2, KCN dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam” nhưng người bán đã lập hóa đơn chỉ ghi địa chỉ: Đường C2, KCN dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;

Nếu các hoá đơn đã được lập theo địa chỉ như nêu trên cho người mua là Chi nhánh Công ty TNHH P&F Vina và Công ty TNHH Khai Sheng VN nhưng đúng mã số thuế, đảm bảo đầy đủ thông tin xác đinh được địa chỉ doanh nghiệp và các nội dung khác trên hoá đơn đều đúng thì các hoá đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế, Công ty và bên bán lập biên bản điều chỉnh về sai sót về địa chỉ người mua và không phải lập hoá đơn điều chỉnh.

8. Công văn số 5026/TCT-CS ngày 13/12/2018 về thời điểm lập hóa đơn GTGT

Vào thời điểm Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam giao hàng cho khách hàng, Công ty thực hiện lập hoá đơn GTGT với giá tạm tính do Công ty tự xác định căn cứ vào giá bán hàng của tháng liền trước. Khi có giá chính thức của sản phẩm, nếu có chênh lệch với giá tại thời điểm lập hoá đơn thì Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam lập hoá đơn GTGT điều chỉnh theo quy định.

II. Lưu ý chính sách về BHXH bắt buộc: các khoản thu nhập tính vào thu nhập đóng BHXH bắt buộc năm 2019:

Căn cứ vào Luật BHXH 2014; Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHXH; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Trong năm 2019, các khoản thu nhập tính vào thu nhập đóng BHXH bắt buộc và không phải tính đóng BHXH bắt buộc như sau:

Các khoản thu nhập thuộc diện phải tính vào thu nhập đóng BHXH bắt buộc gồm:

- Tiền lương;

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;

- Phụ cấp trách nhiệm;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp thu hút;

- Các phụ cấp có tính chất tương tự;

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản thu nhập không phải tính vào thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc gồm:

- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012;

- Tiền thưởng sáng kiến;

- Tiền ăn giữa ca;

- Khoản hỗ trợ xăng xe;

- Khoản hỗ trợ điện thoại;

- Khoản hỗ trợ đi lại;

- Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;

- Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;

- Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;

- Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;

- Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;

- Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động;

- Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

- Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

- Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Trân trọng!