Kính gởi các anh/chị văn bản mới:
1. Công văn số 4176/TCT-KK ngày 29/10/2018 về việc khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Trường hợp Công ty TNHH Samsung Engineering Việt Nam có chứng từ nộp tiền thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh lập ngày 19/8/2017 thì được khai vào hồ sơ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kể từ kỳ tính thuế tháng 8/2017 trở đi. Trường hợp Công ty đã khai chứng từ nêu trên vào hồ sơ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 7/2017 thì nay phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế, chứng từ đã khai điều chỉnh giảm nêu trên được khai vào hồ sơ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế phát hiện khai sai.
          2. Công văn số 4185/TCT-CS ngày 29/10/2018 về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động mua bán hàng hóa mà điểm giao nhận tại cảng Việt Nam
“Đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, bán vào khu phi thuế quan; công trình xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài, trong khu phi thuế quan; hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam; phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; xuất khẩu tại chỗ và các trường hợp khác được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật.”
Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp theo phản ánh của các Cục Thuế và các Công ty, hàng hóa được nhập từ nước ngoài và được bán cho các doanh nghiệp tại Việt Nam với điều kiện giao tại cảng biển hoặc sân bay tại Việt Nam thì chưa đủ cơ sở để xác định việc giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam, do đó chưa đủ cơ sở để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
Đối với những hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu mà người mua hàng cuối cùng là doanh nghiệp Việt Nam làm thủ tục hải quan kê khai và nộp thuế tại khâu nhập khẩu thì đề nghị các Công ty liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn thực hiện cụ thể theo quy định của pháp luật về hải quan.       
          3. Công văn số 4186/TCT-CS ngày 29/10/2018 về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo trình bày tại cộng văn số 1669/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Long An thì Công ty cổ phần Cát An thành lập năm 2007, đến năm 2016 Công ty thành lập Chi nhánh tại KCN đô thị và dịch vụ VSIP tỉnh Bắc Ninh (đơn vị hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo ngành nghề của Công ty) để thực hiện bán hàng (trong toàn quốc), xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu, trong khi kho hàng và nhập xuất kho tại trụ sở chính (KCN Long Hậu, tỉnh Long An), do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN nêu trên và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty và Chi nhánh tại Bắc Ninh để hướng dẫn đơn vị thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định của pháp luật về thuế (tránh việc doanh nghiệp lợi dụng chính sách để hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn đối với hoạt động thương mại ở các địa bàn ưu đãi khác nhau).
          4. Công văn số 4203/TCT-KK ngày 30/10/2018 về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
Khi người sử dụng đất đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì giá đất tính thu lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
          5. Công văn số 4236/TCT-KK ngày 31/10/2018 về việc hoàn trả tiền thuế GTGT nộp thừa
Người nộp thuế đang hoạt động, có số tiền thuế Giá trị gia tăng đã nộp vào Ngân sách nhà nước lớn hơn số thuế phát sinh phải nộp, sau khi thực hiện bù trừ theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC mà vẫn còn số tiền thuế Giá trị gia tăng nộp thừa thì được giải quyết hoàn số thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn số thuế nộp thừa đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm kiếm soát, xác định đúng số nộp thừa được hoàn và giải quyết hoàn thuế nộp thừa theo đúng quy định.
          Trân trọng!