1. Công văn số 2861/TCT-TNCN ngày 23/7/2018 về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC

Các cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần theo quy đinh tại luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán được xác định là chuyển nhượng chứng khoán, theo đó các cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 0,1% tính trên giá chuyển nhượng theo hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

          2. Công văn số 2870/TCT-DNL ngày 24/07/2018 về cấp hóa đơn bán lẻ

Từ ngày 01/01/2018, trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có phát sinh hoạt động cho Ngân hàng thuê mặt bằng đặt máy ATM và cần hóa đơn để giao cho Ngân hàng, nếu hoạt động này phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo các quy định tại Điều 57, Điều 69 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê thì các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán lẻ để cung cấp cho ngân hàng BIDV theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT/BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp các tổ chức lực lượng vũ trang có phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Ngân hàng đảm bảo đúng quy định của pháp luật và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.

- Đối với dịch vụ bảo vệ: tổ chức không phải là doanh nghiệp có phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ bảo vệ liên hệ với Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập để được hướng dẫn cấp hóa đơn lẻ.

- Đối với hoạt động cho thuê mặt bằng để đặt máy ATM: tổ chức có mặt bằng cho thuê liên hệ với cơ quan thuế quản lý địa bàn có mặt bằng cho thuê để được hướng dẫn cấp hóa đơn lẻ.

          3. Công văn số 2884/TCT-DNL ngày 24/7/2018 về việc kê khai, nộp thuế đối với các dự án điện do EVN làm chủ đầu tư ký hợp đồng quản lý, vận hành.

Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi có Nhà máy điện do EVN làm chủ đầu tư, ký hợp đồng quản lý vận hành theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ, trong đó :

Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện việc lập hóa đơn GTGT bán điện của Nhà máy điện (với tên người mua và người bán điện đều mang tên EVN) đối với sản lượng điện thương phẩm bán ra của các Nhà máy điện nêu trên cho Tập đoàn với giá tính thuế theo quy định tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ làm căn cứ kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có Nhà máy điện. Đồng thời, EVN phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các Nhà máy điện do EVN làm chủ đầu tư.

          4. Công văn số 2890/TCT-KK ngày 25/7/2018 về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Theo các quy định trên, một trong các điều kiện giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng hoá xuất khẩu là tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Cơ quan hải quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của tờ khai hải quan và các phụ lục đính kèm tờ khai hải quan (nếu có).

Trường hợp cơ quan thuế chưa rõ thông tin pháp lý nào thuộc tờ khai hải quan đã làm xong thủ tục hải quan thì cơ quan thuế tham vấn cơ quan hải quan để xác nhận thông tin về hàng hoá thực xuất hay không, làm căn cứ giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định.

Hồ sơ hoàn thuế đã được cơ quan thuế giải quyết và có thông báo thuộc trường hợp không được hoàn thuế thì hồ sơ hoàn thuế đó đã được kết thúc các bước công việc trong quy trình hoàn thuế tại cơ quan thuế. Nếu sau đó người nộp thuế đáp ứng điều kiện, thủ tục và có nhu cầu hoàn số thuế đã được thông báo không thuộc trường hợp được hoàn trước đây thì người nộp thuế nộp một bộ hồ sơ hoàn thuế mới với đầy đủ thông tin liên quan chứng minh đủ điều kiện hoàn thuế. Cơ quan thuế cập nhật hồ sơ hoàn thuế mỗi trên ứng dựng theo dõi hồ sơ phân hệ giải quyết hoàn thuế và giải quyết hoàn thuế theo đúng quy trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế hiện hành.

          5. Công văn số 2909/TCT-CS ngày 26/7/2018 về việc xác định sản lượng và giá tính thuế tài nguyên đối với đá khai thác sản xuất vật liệu xây dựng

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường, toàn bộ sản lượng đá khai thác sau nổ mìn được đưa vào xay, nghiền, phân loại sản phẩm đá các ly (đá dăm các loại) mới bán ra:

Nếu giá bán sản phẩm đá các ly (đá dăm các loại) thấp hơn giá tính thuế đơn vị tài nguyên đối với đá dăm các loại do UBND tỉnh Ninh Bình quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá tính thuế đơn vị tài nguyên do UBND tỉnh Ninh Bình quy định.

Sản lượng tài nguyên tính thuế tài nguyên là sản lượng đá dăm các loại thu được sau xay, nghiền.

          6. Công văn số 2940/TCT-CS ngày 31/7/2018 về hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu

(1) Trường hợp Công ty TNHH Hóa Chất và Môi trường Aureole Mitani CN Hải Dương là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản nhập khẩu mặt hàng hóa chất Sodium persulfate (Na2S208) dạng bột, sau đó, chất này được kết hợp với nước theo tỷ lệ nhất định để pha loãng tạo thành dung dịch Na2S208 30% sau đó xuất khẩu thì chưa đủ cơ sở để xác định đây là hoạt động chế biến sau đó xuất khẩu. Để xác định đây có phải là một công đoạn chế biến để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hay không thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với cơ quan hải quan và cơ quan chuyên ngành để xác định.

(2) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu rượu sau đó xuất khẩu thì rượu xuất khẩu không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%, doanh nghiệp không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

          Trân trọng.