Kính gửi các anh, chị văn bản mới:

       

          1. Công văn số 2301/TCT-CS ngày 11/06/2018 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì chỉ có “trường hợp phía nước ngoài (bên nhập khẩu) uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán; bên thứ ba yêu cầu tổ chức ở Việt Nam (bên thứ tư) thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba bằng việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền bên nhập khẩu phải thanh toán cho cơ sở kinh doanh Việt Nam xuất khẩu mới được coi là thanh toán qua ngân hàng và được chấp thuận khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo phản ánh của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 1195/CT-KK ngày 23/11/2017 nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta xuất khẩu 1 lô hàng trị giá 26.611,2 USD cho Gooman Premier Partners Co.LTD (trụ sở tại Hàn Quốc), lô hàng đã thực xuất và được thông quan ngày 27/6/2017, việc thanh toán được bên nhập khẩu là Gooman Premier Partners Co. Ltd uỷ quyền cho bên thứ ba là Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan tai Việt Nam thanh toán cho bên xuất khẩu là Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta theo thoả thuận tại Phụ lục hợp đồng giữa hai bên thì hình thức thanh toán này là chưa phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

2. Công văn số 2303/TCT-CS ngày 11/06/2018 về hóa đơn, chứng từ hỗ trợ khuyến mãi khách hàng.

Trường hợp Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam VMEP (Công ty) có thực hiện chương trình hỗ trợ khách hàng khi đến đại lý của Công ty mua xe thì khi thực hiện chi trả tiền hỗ trợ khách hàng thông qua đại lý, Công ty lập chứng từ chi tiền, đồng thời bên nhận tiền là đại lý căn cứ nội dung thu để lập chứng từ thu theo quy định. Các khoản chi hỗ trợ khách hàng thông qua các đại lý của Công ty nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

3. Công văn số 2331/TCT-DNL ngày 12/06/2018 hướng dẫn chính sách về xuất hóa đơn cho các đối tác hợp tác trả thay lãi tín dụng của khách hàng

Trường hợp TPBank ký hợp đồng liên kết với đối tác có khách hàng là Chủ thẻ tín dụng của TPBank và đăng ký tham gia trả góp khi giao dịch mua sản phẩm, dịch vụ tại các đối tác liên kết. Đối tác liên kết sẽ trả cho TPBank một khoản lãi suất (là khoản hỗ trợ trả thay Chủ thẻ TPBank một phần lãi suất Thẻ tín dụng mà TPBank cho khách hàng tham gia lãi suất 0%) cho các giao dịch mua hàng tại đối tác thì TPBank xuất hóa đơn để đối tác có căn cứ tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy đính pháp luật hiện hành.

4. Công văn số 2350/TCT-CS ngày 13/06/2018 về lệ phí trước bạ

Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thì được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê lại đất hoặc nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng từ Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ thì thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo quy định khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Công văn số 2378/TCT-DNL ngày 14/06/2018 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng quyền phân phối phim

Trường hợp theo thỏa thuận hợp đồng giữa nhà thầu nước ngoài (bên A) và Công ty VNPT - Media (bên B) có quy định bên A cấp bản quyền cho bên B phân phối phim (bao gồm nội dung phim và tài liệu quảng bá phim) thuộc quyền sở hữu của bên A thông qua hệ thống Internet khép kín trên nền tảng ứng dụng của bên B cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền (dịch vụ MYTV, MYTV NET) tại lãnh thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định. Bên B phải trả một khoản phí bản quyền phân phối phim cho bên A theo thỏa thuận giữa hai bên. Bên B không được sở hữu, không được cấp phép quyền phân phối phim cho bên thứ 3, đồng thời bên B không phải là đơn vị độc quyền được xem phim thì hoạt động chuyển nhượng quyền phân phối nội dung phim trong một thời gian nhất định nêu trên là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế áp dụng đối với ngành kinh doanh dịch vụ là 5%; thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập bản quyền áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.

6. Công văn số 2398/TCT-CS ngày 18/06/2018 về việc giải quyết gia hạn nộp thuế đối với trường hợp "khó khăn đặc biệt khác"

Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm từ thời điểm nhà nước quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ giao đất sang thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Hết thời gian ổn định, cơ quan thuế điều chỉnh lại đơn giá thuê đất áp dụng cho thời gian tiếp theo theo quy định tại Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Như vậy, việc điều chỉnh đơn giá cho thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất. Việc đơn giá thuê đất tăng so với thời gian ổn định trước đó do giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất tăng từ 1,5% nên 3% không được coi là khó khăn đặc biệt để người nộp thuế đề nghị gia hạn nộp thuế.

7. Công văn số 2399/TCT-CS ngày 18/06/2018 về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tổng Cục Thuế đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý cấp giấy phép khai thác khoáng sản để xác định hoạt động thu hồi khoáng sản thuộc Dự án Xưởng chế biến tận thu kim loại và xử lý môi trường xái quặng trong quặng thải từ 2 Dự án khai thác vàng Bồng Miêu và Dự án khai thác vàng Phước Sơn có phải là thuộc hoạt động khai thác khoáng sản hay không để kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định.

8. Công văn số 2400/TCT-CS ngày 18/06/2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

- Đối với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Công trình thủy điện Lai Châu theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được miễn lệ phí trước bạ; trường hợp đất thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Công trình thủy điện Lai Châu theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần thì phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

- Đối với nhà xưởng công trình Thủy điện Lai Châu thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ quy định tại Khoản 25 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Mức thu lệ phí trước bạ được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính .

9. Công văn số 2420/TCT-CS ngày 19/06/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng

Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ tình hình thực tế tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ chăn nuôi Minh Thành để xử lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư trang trại khép kín để cho thuê của doanh nghiệp theo quy định.

10. Công văn số 2465/TCT-TNCN ngày 20/06/2018 về thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú

Trường hợp của VPĐD WWF ký hợp đồng với cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc khảo sát tại nước ngoài cho dự án "nghiên cứu việc bảo vệ nguồn nước và năng lượng tại Thái Lan, Lào, Campuchia"; trường hợp Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (nay là Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) thuê cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc thu thập dữ liệu tại Philippines thì thu nhập của các cá nhân đó thuộc diện phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam do đã đáp ứng các điều kiện sau:

- Mặc dù cá nhân không hiện tại Việt Nam nhưng công việc mà cá nhân thực hiện phát sinh tại Việt Nam nên thu nhập mà cá nhân nhận được từ công việc đó được xác định là thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

          - Khi áp dụng các nguyên tắc của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì VPĐD WWF và Trung tâm Vệ tinh Quốc gia là đối tượng cư trú tại Việt Nam đồng thời được xác định là chủ lao động thực sự của cá nhân vì đã đáp ứng các điều kiện theo quy định như: là đối tượng có quyền đối với sản phẩm và dịch vụ do cá nhân tạo ra, là đối tượng đưa ra hướng dẫn, có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm về địa điểm lao động của cá nhân.Trân trọng!