Kính gửi các anh, chị văn bản mới:       

          1. Công văn số 2503/TCT-CS ngày 22/06/2018 về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg thì người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất. Mức hỗ trợ này tính trong định mức đất ở do UBND tỉnh quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp.

2. Công văn số 2512/TCT-CS ngày 22/06/2018 về việc tính vào chi phí hợp lý đối với khoản thuế TNCN nộp thay

Công ty có quy định rõ việc nộp thay thuế TNCN cho người trúng thưởng trong các thể lệ chương trình khuyến mại đăng ký với Sở Công thương/Bộ Công thương. Theo đó, trường hợp nếu chương trình khuyến mại của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật về thương mại, thực tế Công ty có nộp thay phần thuế TNCN của các cá nhân trúng thưởng đồng thời giá trị mà người trúng thưởng nhận được không bao gồm phần thuế TNCN do Công ty cam kết nộp thay; Công ty có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi nộp thay thuế TNCN cho cá nhân trúng thưởng nêu trên.

3. Công văn số 2514/TCT-CS ngày 22/06/2018 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp, phục vụ suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học

- Trường hợp Trường tiểu học Quang Trung có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì các khoản này thuộc đối tượng không chịu thuế;

          - Trường hợp Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí ký hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho học sinh và giáo viên với Trường tiểu học Quang Trung thì dịch vụ trên không thuộc đối tượng không chịu thuế như hướng dẫn tại Khoản 13, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, mà thuộc đối tượng chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

4. Công văn số 2556/TCT-DNL ngày 26/6/2018 về miễn dấu của người bán trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

Trường hợp hóa đơn dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (bao gồm Hội sở và các Chi nhánh trực thuộc) đáp ứng đủ điều kiện tự in theo quy định thì trên hóa đơn dịch vụ ngân hàng không nhất thiết phải có dấu của người bán.

5. Công văn số 2575/TCT-CS ngày 28/06/2018 về chính sách thuế nhà thầu

Để tránh việc nhà thầu nước ngoài khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN không nhất quán cho các hợp đồng nhà thầu khác nhau, tại khoản 5 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên đã quy định trường hợp nào NTNN phải tiếp tục thực hiện nộp thuế theo phương pháp nộp thuế đã đăng ký, trường hợp nào được lựa chọn đăng ký phương pháp nộp thuế mới (về nguyên tắc, nếu chưa kết thúc hợp đồng nhà thầu cũ thì khi ký hợp đồng nhà thầu mới, NTNN sẽ phải tiếp tục thực hiện nộp thuế cho hợp đồng thầu mới theo phương pháp đã đăng ký đối với hợp đồng thầu cũ để đảm bảo thống nhất)


          Trân trọng!