Kính gửi các anh, chị văn bản mới như sau:
          I. Công văn
1. Công văn số 1664/TCT-CS ngày 07/05/2018 về chính sách thuế đối với các đơn vị sự nghiệp
(1) Về phương pháp tính thuế của đối với đơn vị sự nghiệp có thu
Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ; nếu các đơn vị sự nghiệp công lập xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai.

Về phương pháp tính thuế GTGT, yêu cầu căn cứ quy định tại Điều 12, Điều 13, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện.

(2) Về chính sách thuế TNDN đối với cơ sở y tế công lập
Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo nhằm khuyến khích các đơn vị này tự chủ tài chính và có tích lũy cho đầu tư tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 551/TB-VPCP ngày 28/11/2017 của Văn phòng Chính phủ.
2. Công văn số 1655/TCT-DNL ngày 07/5/2018 về quà tặng, khuyến mãi
Để giảm thủ tục hành chính cho ngân hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp HD Bank thực hiện chương trình khuyến mại, cho, biếu, tặng khách hàng nếu khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) thì tại từng chi nhánh, Hội sở chính của ngân hàng được phép lập chung một hóa đơn theo bảng kê cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong tháng tại từng chi nhánh, Hội sở chính vào cuối tháng đó. Ngân hàng HD Bank phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hóa đơn được lập nêu trên.
Để giảm thiểu chi phí quản lý chứng từ, tiết kiệm nguồn lực trong quá trình hoạt động kinh doanh đề nghị HD Bank nghiên cứu triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.
3. Công văn số 1691/TCT-CS ngày 08/5/2018 về việc khai, nộp thuế nhà thầu.
Trường hợp Nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Nhà thầu được tự khai, nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp hoặc phương pháp kê khai.
Do Hợp đồng tư vấn giám sát các dự án thành phần của đường Hồ Chí Minh mà Nhà thầu thực hiện vẫn còn đang dở dang và Nhà thầu đang thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp (nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu) nên Nhà thầu tiếp tục khai, nộp thuế theo phương pháp trực tiếp và quyết toán thuế khi kết thúc hợp đồng. Trường hợp Hợp đồng tư vấn giám sát có chia ra các giai đoạn thực hiện thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hà nội căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kết thúc các giai đoạn được quy định trong Hợp đồng để hướng dẫn doanh nghiệp chủ động đăng ký thời điểm kết thúc và quyết toán thuế theo phương pháp trực tiếp.
4. Công văn số 1697/TCT-DNL ngày 08/5/2018 về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Căn cứ quy định pháp luật thuế hiện hành, đối với đất trong khu công nghiệp, công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện cho thuê lại đất để thực hiện dự án đầu tư thì công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phải kê khai, nộp thuế SDĐPNN.
Trường hợp Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Công ty IZICO) được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó Công ty IZICO cho Công ty TNHH Vietubes thuê lại đất trong Khu công nghiệp để thực hiện dự án đầu tư thì Công ty IZICO có trách nhiệm khai, nộp thuế SDĐPNN đối với diện tích đất cho thuê lại (trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong Hợp đồng thuê lại đất).
5. Công văn số 1701/TCT-KK ngày 08/5/2018 về việc trả lời đơn kiến nghị về việc xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Thực tế Công ty TNHH MTV Kim Tấn Phát Gia Lai sử dụng hóa đơn khống của các doanh nghiệp: (Công ty TNHH MTV thương mại Đại Lộc Thịnh, Công ty TNHH MTV Nông Sản Công Thi; DNTN Tâm Nguyên Gia Lai; DNTN Ngân Tài Gia Lai do Trần Quốc Mỹ và các đồng phạm thành lập đã được Cơ quan điều tra, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai kết luận tại Bản án số 08/2016/HSST ngày 27/01/2016, kết luận không kinh doanh mà chỉ thực hiện mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và các bị cáo đã thừa nhận việc mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng) để kê khai thuế giá trị gia tăng.
Do vậy, các hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra của Công ty TNHH MTV Kim Tấn Phát Gia Lai là các hóa đơn khống(giao dịch mua, bán không có hàng hóa).
Vì vậy Công ty TNHH Vinh Hiệp không được sử dụng các hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH MTV Kim Tấn Phát Gia Lai để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, hoàn thuế và không được tính chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp là đúng quy định.
6. Công văn số 1705/TCT-DNL ngày 08/5/2018 hướng dẫn chính sách thuế khi tái cơ cấu doanh nghiệp
Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng một số chính sách thuế trong giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:
(1)Về việc kế thừa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện thủ tục hoàn thuế
(2) Khai thuế GTGT, hóa đơn GTGT.
(2.1) Khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào
(2.2) Lập hóa đơn điều chỉnh và khai thuế GTGT đầu ra
(2.3) Hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh chuyển giao của VNPT-I
(3) Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
(Nội dung chi tiết xem tại công văn)
7. Công văn số 1718/TCT-CS ngày 09/5/2018 về giảm giá hàng xuất khẩu
Công ty CP Thép Pomina 2 thoả thuận giảm giá hàng bán nhưng trong hợp đồng, thoả thuận không nêu rõ lý do giảm giá. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm rõ nguyên nhân của việc giảm giá. Nếu việc giảm giá phù hợp với quy định của pháp luật về thương mại và Công ty đã xuất hoá đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán, đã chuyển tiền giảm giá qua ngân hàng hoặc thực hiện cấn trừ bằng các biên bản còn trừ công nợ thì Cục Thuế hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định
II. Chỉ thị
Ngày 09/5/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC v/v triển khai kế hoạch sắp sếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành các chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, TP trực thuộc TƯ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm và khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực theo đúng lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án gửi Tổng cục Thuế thẩm định và hoàn thiện Đề án trình Bộ xem xét phê duyệt theo đúng lộ trình như sau:
+ Đối với các trường hợp thực hiện trước ngày 01/7/2018, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ xem xét phê duyệt trước ngày 01/6/2018.
+ Đối với các trường hợp thực hiện trước ngày 01/9/2018, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ trước ngày 01/8/2018.
+ Đối với các trường hợp thực hiện năm 2019, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ trước ngày 01/4/2019.
+ Đối với các trường hợp thực hiện năm 2020, Tổng cục Thuế báo cáo Bộ trước ngày 31/12/2019.

Trân trọng.