Kính gửi các anh, chị văn bản mới cập nhật:
         
          1. Công văn số 1748/TCT-CS ngày 11/5/2018 về thuế GTGT đối với bàn giao lưới điện
          Trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Vĩnh Long (theo Quyết định số 2047/QĐ-UB ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt khối lượng tài sản và giá trị tài sản bàn giao của lưới điện hạ áp nông thôn Vĩnh Long của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) thì Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn phải xuất hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT đối với khoản tiền mà Công ty nhận được từ Công ty Điện lực Vĩnh Long.
2. Công văn số 1813/TCT-CS ngày 16/5/2018 về hóa đơn điện tử
- Hợp đồng điện tử về việc cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử Meinvoice ký giữa Công ty Cổ phần MISA với các tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu đáp ứng các quy định về hợp đồng điện tử tại Luật Giao dịch điện tử 2005.
- Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử, gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử không phải gửi Hợp đồng điện tử về việc cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử Meinvoice ký với Công ty Cổ phần MISA cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhưng phải có trách nhiệm lưu trữ, cung cấp đầy đủ nội dung hợp đồng điện tử cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
3. Công văn số 1814/TCT-CS ngày 16/5/2018 về thuế GTGT đối với dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu qua hệ thống lnternet
Trường hợp Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cung cấp dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu (cung cấp phim điện ảnh, các chương trình TV show, game show, …) qua hệ thống internet tới các khách hàng thì dịch vụ này thuộc dối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
4. Công văn số 1844/TCT-KK ngày 18/5/2018 quản lý thuế đối với kinh doanh bất động sản
(1) Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải thành lập chi nhánh riêng để kinh doanh bất động sản tại địa phương nơi có đất. Đề nghị Cục Thuế căn cứ đúng các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương.
(2) Trường hợp qua quản lý thuế và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn, Cục Thuế nhận thấy có rủi ro trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh của các doanh nghiệp có trụ sở chính ở tỉnh khác nhưng không thành lập chi nhánh/doanh nghiệp riêng tại tỉnh Bắc Ninh thì Cục Thuế có quyền cung cấp thông tin, đề nghị Cục Thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp và cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra thuế có liên quan đến nghĩa vụ thuế phải nộp tại tỉnh Bắc Ninh cho Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.
5. Công văn số 1857/TCT-CS ngày 21/05/2018 thuế TNDN đối với tiền hỗ trợ di dời
Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn không được trừ các khoản chi phí do Công ty chi trả không liên quan trực tiếp đến việc di dời như chi trả các chế độ cho người lao động tại cơ sở cũ không chuyển đến cơ sở mới để làm việc, chi phí hoạt động tài chính, chi phí quản lý trong thời gian ngừng sản xuất và không được trừ các khoản chi phí do Công ty TNHH Thạch Bàn (Công ty con 100% vốn của Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn) chi trả khi xác định thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập nhận được từ khoản tiền đền bù hỗ trợ di dời do Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside trả cho Công ty.
6. Công văn số 1992/TCT-CS ngày 24/5/2018 thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất
Trường hợp Công ty TNHH Thiên Ngân cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, nếu dịch vụ tiêu dùng trong khu phi thuế quan và đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất GTGT 0% theo quy định.
Trường hợp Công ty TNHH Thiên Ngân cung cấp cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam các dịch vụ: Quan hệ với các phương tiện truyền thông, theo dõi và báo cáo về các phương tiện truyền thông để quản lý việc quảng bá hình ảnh, PR các sự kiện và kiểm soát thông tin về Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại các phương tiện truyền thông ở Việt Nam thì các dịch vụ này được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam (ngoài khu phi thuế quan) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%.
7. Công văn số 1994/TCT-CS ngày 24/5/2018 về việc doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN nhưng phát sinh thu nhập trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ được phép kinh doanh kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, trường hợp Công ty CP S NEW RICE được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cấp GCN đầu tư ngày 15/7/2016 để thực hiện dự án Nhà máy gia công, sang chai, đóng gói và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chế phẩm diệt côn trùng tại Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thuộc diện ưu đãi thuế theo điều kiện đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn nhưng thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nên nếu đáp ứng đủ điều kiện để được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của pháp luật thì được hưởng ưu đãi đầu tư về địa bàn theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.
8. Công văn số 2011/TCT-CS ngày 25/05/2018 về hóa đơn điện tử
          Công ty TNHH Trà đen Việt Nam là đơn vị kế toán có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.
          Trường hợp Công ty TNHH Trà đen Việt Nam có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên.
9. Công văn số 2021/TCT-CS ngày 25/05/2018 về chính sách thuế BVMT
Trường hợp nếu chất phụ gia MTBE dùng để pha chế xăng 95 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là hợp chất chứa oxy không có nguồn gốc từ hóa thạch thì không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.
10. Công văn số 2023/TCT-CS ngày 25/05/2018 về các khoản chi được trừ và không được trừ
Nếu doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện các giao dịch vay và trả nợ vay không sử dụng các hình thức thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi phí lãi vay của doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
11. Công văn số 2044/TCT-CS ngày 28/05/2018 về việc giảm trừ khối lượng công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu phụ nước ngoài
          Công ty Guangzhou Salvage là Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Nhà thầu chính (là Công ty China Chengda Engineer Co., Ltd) có giao bớt một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ Việt Nam mà các nhà thầu phụ Việt Nam này không nằm trong danh sách nhà thầu và các hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu ký giữa Công ty China Chengda Engineer Co., Ltd với bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN của Công ty Guangzhou Salvage không được tính trừ phần giá trị công việc, giá trị thuê máy móc, thiết bị, thuê nhân công … do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
12. Công văn số 2046/TCT-CS ngày 28/5/2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
Trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh gồm nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau để xây dựng các hạng mục công trình có mục đích sử dụng khác nhau, nay doanh nghiệp đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tài sản gắn liền với đất thì mức thu lệ phí trước bạ được tính tối đa là 500 triệu đồng trên một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp mới hoặc cấp bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận).

Trân trọng!