6 Thay Đổi về Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2018 Và Những Thay Đổi Cần Lưu Ý
       4 vấn đề về BẢO HIỂM mà Doanh nghiệp quan tâm nhất vào năm 2018, đó là:
1. Tăng mức lương tối thiểu vùng- Tăng mức lương tối thiểu từ 180k - 230k tùy từng vùng theo luật hiện hành
2. Thêm 2 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
        Từ năm 2018, có thêm 2 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là:
- NLD có hợp đồng từ 01 - 03 tháng
- NLD là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
3. Tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
         Từ 2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
4. Tăng dần số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng mức lương hưu tối đa
5. Nhà nước hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

6. Phạt đến 3 năm tù với những trường hợp sa thải người lao động trái pháp luật, cưỡng ép, đe dọa buộc người lao động phải thôi việc