Kính gởi các anh chị văn bản mới

Ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

Theo đó, những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định chi tiết bằng những con số cụ thể.

Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn nhiều loại phí, lệ phí, đơn cử như sau:

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin doanh nghiệp lần đầu;

- Miễn lệ phí môn bài trong 03 năm;

- Miễn phí tư vấn thuế, kế toán trong 03 năm…

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

- Miễn phí giá trị hợp đồng tư vấn về: Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp…

- Miễn chi phí gian hàng tại Hội chợ xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế;

- Miễn chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Xem chi tiết tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2018)


Trân trọng!