Văn phòng kính gởi đến các anh chị văn bản mới cập nhật

I. Công văn

1. Công văn số 891/TCT-CS ngày 19/03/2018 trả lời chính sách thuế

Trường hợp Công ty TNHH cho thuê kho NYK (Việt Nam) được ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 2161700446 ngày 11/01/2017 để thực hiện dự án đầu tư mới tại Lô E6b, đường số 22, KCN Hiệp Phước (giai đoạn 2) xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên (trừ các khoản thu nhập quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên).

2. Công văn số 907/TCT-KK ngày 20/03/2018 về hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, chuẩn hóa thông tin về đăng ký doanh nghiệp

Trên cơ sở thống nhất giữa Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 29/01/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 602/BKHĐT-ĐKKD về việc hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp qua kết quả rà soát dữ liệu. Để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến cơ quan thuế nêu tại công văn này, Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm một số nội dung liên quan đến các trường hợp đã chấm dứt hiệu lực MST, đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST.

3. Công văn số 975/TCT-KK ngày 23/03/2018 xử lý hoàn thuế GTGT nộp thừa đối với chi nhánh đã đóng mã số thuế

Trường hợp Cục Thuế xác định việc chuyển nhượng Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Hà Tĩnh thuộc trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư, không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì việc Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Hà Tĩnh đã kê khai và nộp thuế GTGT vào NSNN được coi là số thuế nộp thừa.
Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra thuế tại Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Hà Tĩnh; Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Hà Tĩnh đã hoàn thiện các thủ tục về giải thể theo quy định và Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện đóng mã số thuế của Nhà máy về trạng thái 01, thì Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam là đơn vị thực hiện thủ tục hoàn số thuế nộp thừa của Nhà máy chế biến tinh bột mỳ Hà Tĩnh.

4. Công văn số 976/TCT-KK ngày 23/03/2018 về cập nhật thông tin Đăng ký doanh nghiệp

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là doanh nghiệp, do đó việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan ĐKKD. Cơ quan ĐKKD cập nhật thông tin vào hệ thống và truyền cho cơ quan thuế qua hệ thống trao đổi thông tin ứng dụng của cơ quan thuế đã khóa chức năng không cho cán bộ thuế cập nhật thông tin đăng ký của doanh nghiệp để thực hiện nhận giao dịch của cơ quan ĐKKD qua hệ thống liên thông giữa 2 cơ quan.

Trường hợp Ngân hàng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và đã thực hiện thay đổi thông tin 6 lần thành công, các thông tin thay đổi trước đây đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang Hệ thống thông tin đăng ký thuế. Vì vậy, đề nghị Ngân hàng tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để được xử lý, cập nhật những thông tin thay đổi theo quy định.

5. Công văn số 999/TCT-KK ngày 26/03/2018 điều chỉnh thông tin thu nộp thuế, điều chỉnh tiền chậm nộp thuế

Trường hợp người nộp thuế (NNT) đang có khoản tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa và đã quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp cùng tiểu mục tiếp theo. Nay người nộp thuế đề nghị điều chỉnh sang khoản nợ thuế khác không cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) với khoản nộp thừa thì cơ quan thuế cần kiểm tra tính chính xác của khoản nợ/nộp thừa của người nộp thuế. Sau khi kiểm tra và xác định chính xác các khoản nợ/phải nộp và nộp thừa của người nộp thuế, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế gửi hồ sơ đến Cơ quan thuế đề nghị hoàn kiêm bù trừ.
Đối với trường hợp NNT ghi nhầm nội dung trên chứng từ nộp tiền dẫn đến vừa có số nợ, vừa có số nộp thừa tại các tiểu mục khác nhau, khi phát hiện sai sót, người nộp thuế đề nghị điều chỉnh về đúng tiểu mục nhưng đã quyết toán năm ngân sách. Trường hợp này, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, rà soát số nợ, nộp thừa của các tiểu mục NNT đề nghị điều chỉnh. Căn cứ kết quả đã rà soát, căn cứ quy định tại điểm 1.1.2, mục II, phần II Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế được ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015, nếu người nộp thuế thuộc diện được điều chỉnh nghĩa vụ, cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh sau đó rà soát, điều chỉnh số tiền chậm nộp sai lệch tương ứng, lập thông báo điều chỉnh số tiền chậm nộp gửi NNT và hạch toán số tiền chậm nộp điều chỉnh vào sổ thuế của kỳ phát hiện sai sót.

6. Công văn số 1002/TCT-CS ngày 26/03/2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Sơn Nam đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích "đất ở đô thị", sau đó Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Sơn Nam được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển từ đất ở đô thị thành đất thương mại, dịch vụ (khách sạn dịch vụ) (vẫn là loại đất phi nông nghiệp) và không thay đổi quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng thì khi Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Sơn Nam đăng ký biến động quyền sử dụng thửa đất nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không phải nộp lệ phí trước bạ.

7. Công văn số 1008/TCT-CS ngày 26/03/2018 về chính sách thuế GTGT đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

Trường hợp các nhà đầu tư: Công ty TNHH Youngs FNC, ông Gil Shinyoung, ông Ma ShaoHai, Công ty TNHH May Long Mã Nhũ Sơn và Công ty TNHH DT Ý Yên được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 1037086380 ngày 22/6/2017 về việc thực hiện dự án đầu tư: "Hợp đồng hợp tác kinh doanh để sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên", dự án đầu tư đã thành lập Văn phòng điều hành YOUNG&LONGMA (theo Giấy Chứng nhận số 758/GCN-SKH&ĐT ngày 07/7/2017), trong đó quy định nội dung, phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành: được phép sử dụng con dấu, tài khoản riêng của Văn phòng; tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng, tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC số 01/2017/HDHTKD ngày 10/5/2017 thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định hướng dẫn Văn phòng điều hành YOUNG&LONGMA kê khai, nộp thuế theo quy định.


II. Thông tư

Ngày 16/3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC, hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN, Thông tư số 111/2013/TT-BTC về thuế TNCN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Các trường hợp phát sinh từ ngày 01/02/2018, chịu sự điều chỉnh của Nghị định 146/2017/NĐ-CP được thực hiện theo quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, khoản 2, 3, 4 Điều 3 Thông tư này.