I. Công văn
          1. Công văn số 225/TCT-DNL ngày 15/01/2018 về thuế TNDN đối với tiền hỗ trợ di dời
          Trường hợp Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn thực hiện di dời cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra khỏi vị trí khu đất tổ 4, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội theo chủ trương di dời của UBND TP Hà Nội, đồng thời Công ty thực hiện liên doanh với nhà đầu tư khác thành lập Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí cũ theo phê duyệt của các cấp có thẩm quyền thì khoản tiền đền bù hỗ trợ di dời do Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside trả cho Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn theo thỏa thuận sau khi trừ các chi phí thực tế liên quan đến việc di dời như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc di dời nếu có) được hạch toán vào thu nhập khác và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
2. Công văn số 231/TCT-CS ngày 15/01/2018 về chính sách thuế TNDN
Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Tokai không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu, giấy tờ chứng minh Công ty cổ phần Tokai Kogyo (Nhật Bản) có quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ đối với hồ sơ hướng dẫn chi tiết (thông tin kỹ thuật, phương thức sản xuất sản phẩm...) để sản xuất sản phẩm tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền tại Nhật Bản cấp thì Công ty Việt Nam Tokai không được tính khoản phí thanh toán cho Công ty cổ phần Tokai Kogyo (Nhật Bản) vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
3. Công văn số 257/TCT-KK ngày 16/01/2018 về kê khai thuế GTGT
Trường hợp Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam (Công ty) thành lập các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc thì:
          Đối với các Chi nhánh thành lập với chức năng chính là trạm bảo hành, thực hiện dịch vụ bảo hành, sửa chữa thay thế linh kiện máy điều hòa (doanh thu phát sinh không đáng kể). Các Chi nhánh không có bộ phận kế toán, việc ký kết hợp đồng và xuất hóa đơn GTGT được thực hiện tại Công ty thì Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính và phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi đặt chi nhánh theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT.
          - Đối với các Chi nhánh thành lập với chức năng chính là thực hiện việc kinh doanh bán các loại thiết bị và sản phẩm hàng cơ điện lạnh thì thực hiện khai thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
4. Công văn số 270/TCT-KK ngày 17/01/2018 về thuế GTGT
Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam tại Hà Nội có thỏa thuận gia hạn nợ cho khách hàng (ngày 26/9/2014 và ngày 13/1/12014), giấy báo có của ngân hàng về việc nhận tiền đối với khoản nợ của Google (ngày 23/01/2015) và bản đối chiếu thanh toán bù trừ công nợ với khách hàng thì Chi nhánh Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam tại Hà Nội đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định và được khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ tại kỳ hoàn trước do doanh thu dịch vụ xuất khẩu không đáp ứng điều kiện về thanh toán.
5. Công văn số 276/TCT-TNCN ngày 17/01/2018 về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa
Trường hợp nhà thầu Maximont khấu trừ thừa thuế thu nhập cá nhân của người lao động (của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú) và nhà thầu Maximont đã nộp vào ngân sách nhà nước thì được hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân nộp thừa theo quy định của pháp luật.
          Trường hợp nhà thầu Maximont đã cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân không cư trú theo số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ thừa, khi thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân nhà thầu Maximont phải thu hồi chứng từ khấu trừ đã cấp cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, xuất trình cho Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh chứng từ khấu trừ (bản gốc) và bản cam kết thanh toán tiền thuế được hoàn của từng cá nhân không cư trú.
          Trường hợp Nhà thầu Maximont không thu hồi được chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân không cư trú thì nhà thầu Maximont không thực hiện hoàn thuế nộp thừa đối với các cá nhân không cư trú đó. Khi cá nhân không cư trú có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa thì thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
6. Công văn số 291/TCT-DNL ngày 18/01/2018 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn 
Trường hợp đơn vị trực thuộc Vnpost có mã số thuế trực tiếp bán hàng, trên hóa đơn bán hàng có in Logo tên viết tắt của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VIETNAM POST) thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc.
Hàng quý các Bưu điện huyện, Điểm Bưu điện văn hóa xã báo cáo thống kê số lượng hóa đơn đã sử dụng, hóa đơn xóa bỏ, mất, hủy gửi về Bưu điện tỉnh để tổng hợp báo cao tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý. Bưu điện tỉnh không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn.
Trường hợp Vnpost và các đơn vị hạch toán phụ thuộc cung cấp dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí cho khách hàng không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn thì cuối mỗi ngày đơn vị kinh doanh thuộc Tổng công ty Vnpost lập chung một (01) hóa đơn ghi nhận doanh thu phát sinh theo từng dịch vụ người mua không lấy hóa đơn. Chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghi rõ "người mua không lấy hóa đơn".
Vnpost có số lượng chi nhánh và điểm bán hàng rất lớn trên cả nước như đã nêu trên, số lượng hóa đơn phát hành hàng tháng lớn và được giao đến điểm bán hàng để quản lý, sử dụng. Để giảm thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, hóa đơn cung cấp hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị kinh doanh của Vnpost không phải có tiêu thức "dấu của người bán".
II. Thông tư
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 146/2017/TT-BTC hướng dẫn về việc quản lý, giám sát thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino của các doanh nghiệp được cấp phép hiện nay.
Quản lý thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh casino

(1) Doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ để cơ quan thuế quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.
(2) Việc lắp đặt các thiết bị điện tử và hệ thống camera trong Điểm kinh doanh casino và việc lưu trữ hình ảnh theo dõi qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ .
Cơ quan thuế quản lý thực hiện truy cập vào hệ thống thiết bị điện tử, hệ thống camera để phục vụ công tác quản lý doanh thu, quản lý thuế.
(3) Cơ quan thuế quản lý thực hiện giám sát trực tiếp tại Điểm kinh doanh casino hoặc giám sát qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02  năm 2018

Trân trọng.