1. 08 biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với các nước

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành 08 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định Thương mại, cụ thể:

-  Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022  tại Nghị định 149/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 – 2022 tại Nghị định 154/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 – 2023 tại Nghị định 155/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn  2018 – 2022 tại Nghị định 156/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022 tại Nghị định số 157/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 – 2022 tại Nghị định 158/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2022 tại Nghị định 159/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2023 tại Nghị định 160/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

08 Nghị định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

2. Hướng dẫn khai tờ khai hải quan điện tử tại cảng biển TP.HCM

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2722/QĐ-BTC năm 2017 về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế.

Theo đó, từ ngày 02/01/2018 tất cả tờ khai hải quan có cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập tại cảng biển do Cục Hải quan TP.HCM, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý được khai như sau:

Doanh nghiệp thực hiện khai theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC; riêng tiêu chí “Số vận đơn” thì:

- Đối với tờ khai hải quan nhập khẩu: sử dụng tổ hợp “Ngày vận đơn + Số vận đơn” để khai theo nguyên tắc khai liên tiếp nhau và thông tin không được có dấu cách hay ký tự đặc biệt.

- Đối với tờ khai hải quan xuất khẩu:

+ Trước khi đưa hàng vào cảng, kho, bãi, địa điểm hoặc tại thời điểm đăng ký tờ khai: người khai lấy số quản lý hàng hóa xuất khẩu cho lô hàng tại hệ thống khai hải quan hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến;

+ Sau đó, người khai sử dụng số quản lý hàng hóa được cấp khai vào tiêu chí “Số vận đơn” trên tờ khai.

Quyết định 2722/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2018.

3. Định mức các khoản chi đặc thù của công ty xổ số

Thông tư 138/2017/TT-BTC hướng dẫn mức chi một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP như sau:

- Mức chi hoa hồng đại lý: tối đa 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số (gồm cả thuế GTGT và thuế TTĐB);

- Mức chi ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số: tối đa 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo ủy quyền;

- Mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả:

+ Đối với các vụ án đã có bản án của Tòa án: tối đa 50 triệu đồng/vụ án.

+ Đối với các vụ việc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biên lai nộp tiền phạt của người vi phạm: tối đa bằng 50% số tiền xử phạt vi phạm hành chính nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/vụ.

- Mức chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực: tối đa không quá 60 triệu đồng/năm (05 triệu đồng/tháng) đối với từng hội đồng.

Thông tư 138/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2018.

4. Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (có hiệu lực từ ngày 15/01/2018).