Văn phòng kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 03, Tháng Mười Một năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:
          I. Công văn
1. Công văn số 5236/TCT-DNL ngày 14/11/2017 về  thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài
Trường hợp Tổ chức Westem Union (Công ty ở nước ngoài) có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng để thực hiện dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho khách hàng của các Ngân hàng tại Việt Nam thì Tổ chức Western Union là đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Khi thanh toán tiền phí chuyển tiền thu hộ cho Tổ chức Westem Union, Ngân hàng phải thực hiện khấu trừ, khai và nộp thay thuế nhà thầu cho Western Union (thuế GTGT tỷ lệ 5%, thuế TNDN tỷ lệ 5%) trên doanh thu thu được từ khách hàng.
Đối với phần thu nhập Ngân hàng được hưởng từ việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo hợp đồng với Tổ chức Western Union thì Ngân hàng phải khai, nộp thuế theo quy định.
2. Công văn số 5249/TCT-TNCN ngày 15/11/2017 về chính sách thuế TNCN
Trường hợp Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam (Công ty) có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty các chương trình Kế toán/kiểm toán quốc tế ACCA và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức ACCA phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này.
3. Công văn số 5285/TCT-CS ngày 16/11/2017 về thuế GTGT
Trường hợp dịch cá được xác định là sản phẩm thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát tự sản xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát có hồ sơ đăng ký sản phẩm dịch cá là thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì sản phẩm dịch cá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
4. Công văn số 5294/TCT-CS ngày 16/11/2017 về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài
Trường hợp Công ty TNHH Nghiên cứu Đông Dương ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, nghiên cứu xã hội học cho khách hàng ở nước ngoài, kết quả dịch vụ được chuyển cho khách hàng ở nước ngoài và nếu dịch vụ được xác định là tiêu dùng ngoài Việt Nam và Công ty đáp ứng điều kiện có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì dịch vụ Công ty cung cấp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định.

5. Công văn số 5311/TCT-CS ngày 17/11/2017 về hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới
- Trường hợp Công ty Fado cung cấp dịch vụ mua hàng hóa trên các website thương mại điện tử quốc tế và thực hiện nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng thì đây là hoạt động nhập khẩu hàng hóa để bán. Khi Công ty Fado thực hiện xuất hóa đơn để giao cho khách hàng, giá bán ghi trên hóa đơn là toàn bộ số tiền khách hàng phải thanh toán cho Công ty Fado (bao gồm giá mua hàng hóa tại các trang website quốc tế, chi phí vận chuyển hàng hóa về Việt Nam, chi phí và thuế phát sinh để nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam, chi phí vận chuyển hàng hóa trong nước đến tay khách hàng), thuế suất thuế GTGT đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Trường hợp Công ty nước ngoài niêm yết sản phẩm trên trang website của Công ty Fado và Công ty nước ngoài chịu trách nhiệm cung cấp và vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài đến tay khách hàng Việt Nam, Công ty Fado được hưởng hoa hồng môi giới bằng 10% tổng số tiền Công ty nước ngoài nhận được từ khách hàng Việt Nam thì Công ty Fado thực hiện xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 10% trên số tiền hoa hồng môi giới nhận được.
Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 103 /2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty nước ngoài bán hàng hoá cho người tiêu dùng Việt Nam thông qua Website của Công ty Fado, trong đó công ty nước ngoài có trách nhiệm cung cấp và vận chuyển hàng hoá từ nước ngoài đến tay người tiêu dùng tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.
Công ty Fado có trách nhiệm kê khai, khấu trừ nộp thay thuế cho các nhà thầu nước ngoài này. Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN, tỷ lệ % để tính thuế GTGT và thuế TNDN trên doanh thu được thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên (bao gồm cả 10% hoa hồng trả cho Công ty Fado).
6. Công văn số 5318/TCT-DNL ngày 17/11/2017 chính sách thuế đối với hệ thống phân phối xổ số Vietlott.
(1) Về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn:

Hoạt động đại lý xổ số của Công ty Vietlott do các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để triển khai điểm bán vé xổ số tự chọn theo hình thức bán đúng giá và hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý thì số tiền thù lao mà các tổ chức hoặc cá nhân được hưởng không phải khai, nộp thuế GTGT.

(2) Về thuế suất thuế Thu nhập cá nhân:

Trường hợp các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các cá nhân để triển khai điểm bán hàng theo hình thức bán đúng giá và được hưởng thù lao từ nguồn hoa hồng đại lý được hưởng thì số tiền thù lao mà cá nhân nhận được phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất 5%.

(3) Về khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân:

Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.
Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh từ nhiều nơi và cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền theo quy định của pháp luật để các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị từ 100 triệu/năm trở xuống.

Các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý và không phải khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm đại lý xổ số.
Các cá nhân làm đại lý xổ số nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp các Đại lý của Công ty Vietlott hoặc các tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
          II. Quyết định
Ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế về quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
Theo đó, thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế được sửa đổi, thay thế như sau:
- Sử dụng mẫu số 01A - Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Thông tư 51/2017/TT-BTC thay cho mẫu số 01 của Thông tư 117/2012/TT-BTC.
- Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế ký tên trên các hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế....
- Giảm thời hạn giải quyết hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Gửi văn bản trả lời tới doanh nghiệp nếu không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thay vì chỉ ban hành Công văn khi đủ điều kiện như trước đây.
Quyết định 2362/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2017; sửa đổi, thay thế 02 thủ tục hành chính tại Quyết định 1500/QĐ-BTC.
Trân trọng.