Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 03, Tháng Mười năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:
1. Công văn số 4564/TCT-KK ngày 05/10/2017 kê khai, cập nhật thông tin phụ trách kế toán, thuê dịch vụ làm kế toán trưởng
Để thực hiện thống nhất về quy định Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán giữa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT với quy định tại Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP nêu trên, đồng thời giúp cơ quan thuế có đầy đủ thông tin phục vụ cho quản lý thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp ghi thông tin về "Phụ trách kế toán" hoặc "Người được thuê dịch vụ làm kế toán trưởng" vào thông tin của "Kế toán trưởng" trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT để phù hợp với tổ chức bộ máy kế toán của từng doanh nghiệp.
2. Công văn số 4658/TCT-DNL ngày 11/10/2017 chính sách thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh
Căn cứ tại Điều 29, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và theo trình bày của Ngân hàng thì hoạt động mua bán của Ngân hàng (cụ thể là chuyển nhượng toàn bộ hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ) không phải là hoạt động chuyển nhượng vốn. Do đó, việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh Ngân hàng bán lẻ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
3. Công văn số 4699/TCT-CS ngày 12/10/2017 về chính sách thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho thuê lại
Trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được Nhà nước cho thuê đất khi Doanh nghiệp cho thuê lại đất (kinh doanh cho thuê) thì Doanh nghiệp phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, giá tính lệ phí trước bạ là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
4. Công văn số 4714/TCT-CS ngày 12/10/2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản
Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tại công văn số 3568/CT-KTT1 thì quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Vật liệu hợp kim Boviet Vina như sau: Công ty thu mua đồng, phế liệu đồng của các doanh nghiệp trong nước để tinh luyện đồng để đạt tỷ lệ đồng tinh chất cao, cuốn ống xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông - Trung Quốc.
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thì các sản phẩm xuất khẩu của Công ty TNHH Vật liệu hợp kim Boviet Vina thuộc trường hợp phải xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng phù hợp.
5. Công văn số 4721/TCT-DNL ngày 13/10/2017 về việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai, nộp thuế
(1) Việc sử dụng, lưu giữ chứng từ điện tử được quản lý qua hệ thống GSRM trực tuyến đối với các giao dịch của SEV/SEVT với đối tác ở nước ngoài:
Căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế triển khai tại đơn vị theo báo cáo tại công văn số 0207/17-FIN/SEV ngày 18/7/2017, trường hợp chứng từ điện tử quản lý qua hệ thống trực tuyến GSRM đối với giao dịch của SEV/SEVT với đối tác ở nước ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn và giao dịch điện tử thì Công ty được sử dụng làm chứng từ kế toán, thuế, thanh toán và ghi nhận doanh thu.
SEV/SEVT phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các số liệu đã xác nhận tại các hóa đơn điện tử và các chứng từ khác trên hệ thống GSRM theo quy định.
(2) Việc sử dụng bản scan hóa đơn thương mại nhận qua email từ nhà cung cấp để làm chứng từ gốc khi mua hàng hóa, vật tư dịch vụ từ nước ngoài thực hiện qua hệ thống BQMS:
Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì bản scan hóa đơn thương mại nhận qua email từ nhà cung cấp không được coi là hóa đơn điện tử. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị SEV/SEVT sử dựng bản gốc hóa đơn để hạch toán, kê khai, nộp thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp thực hiện qua hệ thống BQMS .
6. Công văn số 4723/TCT-CS ngày 13/10/2017 về hóa đơn chứng từ
(1) Khoản tiền hỗ trợ nhận từ nhà cung cấp:
Căn cứ vào các chương trình thưởng có tên "Hỗ trợ bán ra không có điều kiện" do LG thông báo (ví dụ Công ty cổ phần Thế giới Di động sẽ được thưởng số tiền 200,000 đồng cho 01 sản phẩm nhãn hiệu LG mà TGDĐ bán ra trong tháng) thì khi nhận tiền, Công ty cổ phần Thế giới Di động thực hiện lập phiếu thu, không phải lập hóa đơn GTGT, không phải kê khai nộp thuế GTGT.
Căn cứ vào chương trình "Hỗ trợ bán ra có điều kiện” LG sẽ hỗ trợ 300.000 đồng cho 01 sản phẩm nhãn hiệu LG do Công ty cổ phần Thế giới Di động bán ra với điều kiện khi Công ty cổ phần Thế giới Di động bán ra cho khách hàng của Công ty cổ phần Thế giới Di động, Công ty cổ phần Thế giới Di động sẽ áp dụng chương trình khuyến mại đi kèm với sản phẩm nhãn hiệu LG do Công ty cổ phần Thế giới Di động bán ra cho khách hàng của Công ty cổ phần Thế giới Di động (ví dụ là khuyến mại 01 chiếc quạt, có giá trị tương đương 300,000 đồng) thì khi nhận tiền hỗ trợ, Công ty cổ phần Thế giới Di động thực hiện lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10% và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

(2) Kê khai thuế GTGT hàng bán đổi trả lại:

- Đối với các hoá đơn đã xuất và bị thu hồi trong cùng một tháng: Công ty cổ phần Thế giới Di động không kê khai vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II-Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.
- Đối với các hoá đơn đã xuất và bị thu hồi khác tháng: Công ty cổ phần Thế giới Di động thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán ra và thuế GTGT đầu ra vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II- hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hoá đơn đổi, trả lại hàng.
7. Công văn số 4726/TCT-CS ngày 13/10/2017 về chính sách thuế đối với dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy của Công ty TNHH Thường Nhật
Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ sửa đổi khoản 6 Điều 3 Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 về đối tượng không chịu thuế GTGT:
"6. Vận chuyển hành khách công cộng quy định tại khoản 16 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu diện) theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông."
Căn cứ quy định trên, vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông thuộc dối tượng không chịu thuế GTGT.
8. Công văn số 4735/TCT-CS ngày 13/10/2017 về thu tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở
Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn với đất ở đô thị, đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất ở đô thị sang đất sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ), nay tổ chức kinh tế được UBND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại đô thị thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm d, khoản 1 , Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.
Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó có nội dung quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) sang đất ở. Đề nghị Cục Thuế Phú Yên theo dõi việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung để triển khai thực hiện.
9. Công văn số 4739/TCT-CS ngày 13/10/2017 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ. Theo đó, không có cơ sở để truy thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất ở với mục tiêu đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng mà đang xây dựng dở dang chuyển nhượng cho tổ chức khác tiếp tục đầu tư xây dựng nhà.

Trân trọng.