Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, Tháng Mười năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:
I. Công văn
1. Công văn số 4361/TCT-DNL ngày 26/09/2017 về chính sách thuế đối với hệ thống phân phối xổ số Vietlott
Theo nội dung công văn số 1023/VIETLOTT-TCKT và công văn số 1102/VIETLOTT-TCKT ngày 16/5/2017 thì Công ty Vietlott triển khai phương thức bán hàng thông qua các tổ chức dưới hình thức ký hợp đồng đại lý với các tổ chức (gọi là đại lý). Sau đó, các đại lý sẽ tìm kiếm các đối tác là tổ chức hoặc cá nhân để triển khai bán hàng dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh gọi là điểm bán hàng). Các đối tác thực hiện bán đúng giá theo quy định của Công ty Vietlott và được hưởng thù lao.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp các đối tác là tổ chức hoặc cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các Đại lý của Vietlott không trực tiếp ký hợp đồng đại lý xổ số với Công ty Vietlott nên không được coi là Đại lý của Công ty Vietlott. Do đó, tổ chức, cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các Đại lý của Công ty Vietlott phải thực hiện nghĩa vụ về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.
2. Công văn số 4415/TCT-CS  ngày 28/09/2017  về thuế giá trị gia tăng
Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 9 và Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%, được kê khai khấu trừ và hoàn thuế nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện (i) có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu, (ii) có tờ khai hải quan, (iii) có hóa đơn, (iv) có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định.
Về thủ tục hải quan, ngày 11/9/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến về trường hợp Công ty TNHH SR Tech như sau:
"1. Đây là trường hợp Công ty TNHH SR Tech nhận gia công đóng gói điện thoại và lắp ráp cụm linh kiện điện thoại cho Công ty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên (DNCX, DNƯT) về thủ tục hải quan được quy định tại khoản 1 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, theo đó Công ty TNHH SR Tech làm thủ tục theo quy định về gia công cho thương nhân nước ngoài, Công ty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công.
2. Theo như tài liệu gửi kèm thì khi giao nhận Công ty TNHH SR Tech đã không thực hiện thủ tục hải quan là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên. Tuy nhiên, đến nay Công ty đã khai tờ khai xuất khẩu cho các lô sản phẩm gia công giao lại cho Công ty TNHH Sam sung Electronics VN Thái Nguyên với Chi cục Hải quan Thái Nguyên thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và đã bị xử phạt vi phạm hành chính..."
3. Công văn số 4416/TCT-CS ngày 28/09/2017 về sử dụng hóa đơn
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Việt (MST: 4300366595) thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp; ngày 04/01/2017 Công ty đã gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn trên các số hóa đơn còn lại để tiếp tục sử dụng. Ngày 09/06/2017, Công ty ký hợp đồng đặt in hóa đơn số 657/HĐ-CTI với Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định lần thứ 3.
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Việt đặt in hóa đơn mới sau khi Công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh thì trên mẫu hóa đơn mới chỉ cần thay đổi thông tin về địa chỉ kinh doanh, không phải thay đổi mẫu số hóa đơn và Công ty phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn mới tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
4. Công văn số 4441/TCT-DNL ngày 29/09/2017 về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh LPG và condensate sản xuất tại Nhà máy chế biến khí
Theo báo cáo của Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) thì hoạt động sản xuất kinh doanh khí tại Cà Mau được PVGas giao cho 2 chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện gồm: Công ty Khí Cà Mau thực hiện tiếp nhận khí, vận hành và quản lý Nhà máy chế biến khí Cà Mau để sản xuất sản phẩm LPG, condensate; Công ty Kinh doanh sản phẩm khí thực hiện việc bán sản phẩm LPG và condensate sản xuất từ Nhà máy chế biến khí Cà Mau (công ty Khí Cà Mau không tham gia hoạt động kinh doanh, bán hàng, không phát sinh doanh thu từ hoạt động bán sản phẩm LPG, condensate).
(1) Nguyên tắc xác định số thuế GTGT phải nộp tại tỉnh Cà Mau:
Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam -Công ty Kinh doanh sản phẩm khí thực hiện khai thuế GTGT đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định vào tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và khai số thuế GTGT phát sinh phải nộp tại Cà Mau vào Phụ lục theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Số thuế GTGT phát sinh phải nộp tại tỉnh Cà Mau (khai vào Phụ lục 01-5/GTGT) được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào của hoạt động kinh doanh LPG và condensate sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Cà Mau của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí.
Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động kinh doanh LPG và condensate tại tỉnh Cà Mau được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của Công ty Kinh doanh sản phẩm khí tại trụ sở chính.
(2) Về nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế:
Công ty Kinh doanh sản phẩm khí nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, đồng thời sao gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và Phụ lục mẫu số 01-5/GTGT cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau. Công ty thực hiện nộp thuế GTGT tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau theo số thuế GTGT được xác định như hướng dẫn nêu trên.
5. Công văn số 4447/TCT-CS ngày 29/09/2017 về xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02370 ngày 10/4/2003 do UBND thị xã Tuy Hòa cấp thì hộ gia đình ông Lê Tỷ Khởi được công nhận quyền sử dụng đất chuyên dùng có thời hạn và thời hạn sử dụng của hộ ông Lê Tỷ Khởi đối với 250 m2 đất chuyên dùng đã hết từ 10/2016. Như vậy, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình ông Lê Tỷ Khởi nêu trên không thuộc trường hợp áp dụng quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ, mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
6. Công văn số 4473/TCT-CS ngày  02/10/2017 về thuế GTGT đi với kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao
Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Đà Nẵng lấy thêm ý kiến của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao của thành phố để có đủ cơ sở xem xét Công ty TNHH California Wellness Group - Chi nhánh Thanh Khê kinh doanh dịch vụ trung tâm thể dục thể hình (bao gồm luyện tập, huấn luyện, dạy thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga, khiêu vũ thể thao có huấn luyện viên) thì là hoạt động thể dục, thể thao hay hoạt động khác từ đó áp dụng về thuế GTGT phù hợp, đúng quy định.
Trường hợp các hoạt động nêu trên của Công ty TNHH California Wellness Group - Chi nhánh Thanh Khê được xác định là hoạt động thể dục, thể thao thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế TP. Đà Nẵng là áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.
7. Công văn số 4502/TCT-KK ngày 04/10/2017 về hoàn thuế GTGT
Phần thuộc trách nhiệm bồi hoàn của các cá nhân có liên quan nhưng chưa nộp hoặc chưa nộp đủ không phải khoản nợ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa Bình. Theo đó, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa Bình tại Hà Đông có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì Cục Thuế thành phố Hà Nội xem xét giải quyết cho Chi nhánh Công ty theo quy định và không phải bù trừ với số nợ mà tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quy trách nhiệm bồi hoàn thuộc các cá nhân có liên quan.
8. Công văn số 4520/TCT-DNL ngày 04/10/2017 chính sách thuế GTGT đối với phí L/C hàng xuất khẩu.
Khi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cung cấp các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ thư tín dụng có thu các loại phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành, xác nhận, thông báo thư tín dụng (L/C) để bảo lãnh thanh toán tiền mua hàng cho khách hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mà pháp luật không cấm, phù hợp với thông lệ quốc tế thuộc quy chế về bảo lãnh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có thu các khoản phí liên quan đến thư tín dụng nêu trên nhưng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam không phải là đơn vị có nhiệm vụ bảo lãnh thanh toán cho người mua thì dịch vụ này phải áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.
9. Công văn số 13091/BTC-TCT ngày 29/9/2017 chính sách thuế GTGT đối với gạo
Chính sách thuế GTGT đối với gạo cũng như đối với các hàng hóa nông lâm, thủy hải sản khác đang được ưu đãi ở mức cao nhất. Chính sách này cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hơn là tư thương bán buôn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần qua đó trở thành đầu mối sản xuất, kinh doanh gạo.
Hơn nữa, việc mua gạo tư thương tại các chợ truyền thống cũng như những thực phẩm khác thực tế là do thói quen của người dân và giá bán gạo của doanh nghiệp chưa cạnh tranh bằng giá của hộ tư thương, cơ bản không có nguyên nhân từ áp dụng thuế GTGT với mức thuế suất 5%. Mặt khác, với giá gạo mua từ người nông dân giữa doanh nghiệp và hộ tư thương như nhau thì về nguyên tắc, giá thành gạo của doanh nghiệp cần thấp hơn của hộ tư thương do quy mô lớn hơn, năng suất (xay xát, đánh bóng, đóng gói) cao hơn. Bên cạnh đó còn mức lợi nhuận trên đơn vị sản phẩm, dù định mức thấp hơn thì doanh nghiệp vẫn có khả năng đạt quy mô lợi nhuận lớn hơn.
Từ những nội dung trên, ý kiến cho rằng mức chênh lệch giá là do việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với doanh nghiệp trong khi tư thương bán buôn nộp mức thuế khoán 1% trên doanh thu, dẫn đến doanh nghiệp bất lợi trong cạnh tranh tiêu thụ gạo nội địa, khó xây dựng được thương hiệu gạo trong khi các hàng hóa nông lâm, thủy hải sản khác cùng áp dụng chính sách thuế GTGT mà không gặp khó khăn như gạo là chưa phù hợp với thực tế.
II. Thông báo về việc đã nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0
Tổng cục Thuế đã có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 đáp ứng Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó:
- Nâng cấp các chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng iHTKK gồm:
+ Đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu số 01/ĐK-TĐT của Thông tư 110;
+ Đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu số 02/ĐK-TĐT của Thông tư 110;
+ Đăng ký ngừng dịch vụ theo mẫu số 03/ĐK-TĐT của Thông tư 110;
+ Gửi thông báo về kết quả đăng ký theo mẫu số 03/TB-TĐT của Thông tư 110.

- Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.5.0.
          Bắt đầu từ ngày 02/10/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên thì người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 thay cho các phiên bản trước đây.

​​
Trân trọng.
​​