Kính gửi: Các Anh, Chị Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thủ tục Thuế

Văn phòng Hội kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 04, Tháng Bảy năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 3117/TCT-CS ngày  14/7/2017 về thu tiền thuê đất


x

Trường hợp hộ gia đình bà Nguyễn Thị Duyên được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng siêu thị, nhà hàng, nhà nghỉ theo Quyết định số 497/QĐ-UB ngày 16/12/2004 mà đơn giá cho thuê đất xác định theo các quy định trước ngày Nghị định số 142/2005/ND-CP có hiệu lực thi hành nhưng tất cả ba loại giấy tờ là Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất và đang sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đã ghi tại quyết định, hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do chủ trương của thành phố Hà Nội tại văn bản số 4268/UBND-TNMT ngày 02/06/2011 yêu cầu chuyển đổi mô hình hoạt động từ hộ gia đình sang công ty nên hộ gia đình bà Nguyễn Thị Duyên đã chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Duyên và được UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Duyên tiếp tục thuê đất sử dụng theo đúng mục đích ghi tại Quyết định số 497/QĐ-UB cùng với công trình đã xây dựng thì xem xét áp dụng điều chỉnh đơn giá thuê đất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Duyên theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Công văn số 3118/TCT-CS ngày 14/7/2017 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp mới thành lập để sản xuất sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản thì Tổng cục Thuế đã có thông báo số 6294/TB-TCT ngày 23/11/2016 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc xác định trị giá tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng và giá thành sản xuất căn cứ vào phương án đầu tư. Đề nghị Cục thuế thực hiện theo hướng dẫn tại thông báo số 6294/TB-TCT nêu trên. Trường hợp xác định sản phẩm sản xuất từ tài nguyên, khoán sản có tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản, chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất dưới 51% thì xử lý hoàn thuế theo quy định.

3. Công văn số 3127/TCT-KK ngày 14/7/2017 kê khai thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho các hóa đơn đã kê khai

Trường hợp Công ty CP XNK Châu Á - Thái Bình Dương đã xuất hóa đơn và giao hàng hóa cho bên mua. Bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó phát hiện sai sót thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.
Căn cứ hóa đơn xuất điều chỉnh bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

4. Công văn số 3146/TCT-TNCN ngày 17/7/2017 về việc miễn (giảm) thuế do hỏa hoạn cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Việc xét miễn (giảm) thuế đối trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo không áp dụng đối với thuế Giá trị gia tăng, chỉ áp dụng đối với các loại thuế Thu nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Tài nguyên. Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo có văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế xem xét thực hiện miễn (giảm) thuế phải nộp cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán theo quy định của pháp luật thuế.
5. Công văn số 3157/TCT-CS  ngày 17/7/2017 về chính sách thuế đối với hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu

Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Đà Nng mua xăng dầu tạm nhập tái xuất từ Công ty Xăng dầu khu Vực V TNHH Một thành viên, sau đó bán lại cho Công ty Cổ phần dch vụ hàng hải và du lịch Sài Gòn để bán cho tàu biển xuất cảnh; trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu ghi tên người xuất khẩu là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, người nhập khẩu ghi tên Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Đà Nng (Đại lý) và tên/số hiệu tàu biển nước ngoài, người mở tờ khai là Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH Một thành viên; Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hải và du lịch Sài Gòn không có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và không đứng tên trên tờ khai xuất khẩu bán xăng dầu cho tàu biển xuất cảnh; vì vậy, quan hệ mua bán xăng dầu giữa Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Đà Nng và Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hải và du lịch Sài Gòn là quan hệ mua bán hàng hóa trong nội địa nên doanh thu bán hàng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

6. Công văn số 3215/TCT-TNCN ngày  20/7/2017 thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

- Trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Phan Trung Dân (chú) và ông Phan Lê Thiện Thuật cháu) là giao dịch chuyển nhượng bất động sản thông thường giữa hai cá nhân là chú và cháu thì không thuộc khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.
- Trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Phan Trung Dân (chú) và ông Phan Lê Thiện Thuật (cháu) thực chất là thực hiện quyền nhận thừa kế của ông Thuật đối với thửa đất do ông Phan Văn Chi (ông nội của ông Thuật) để lại trước đây (do thời điểm ông Chi thừa kế đất cho ông Thuật thì ông Thuật chưa đủ 18 tuổi nên ông Dân đứng tên với tư cách là người giám hộ) thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh căn cứ hồ sơ cụ thể, các quy định pháp luật về thừa kế và văn bản quy phạm pháp luật về thuế có liên quan quy định cho trường hợp này để xem xét việc miễn thuế phù hợp quy định.

7. Công văn số 3229/TCT-CS ngày 20/7/2017 về chính sách thuế

Công ty Cổ phần đầu tư Pearl Hill cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
Nếu các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook, Amazon...) cung cấp các dịch vụ cho Công ty Pearl Hill và phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Công ty Pearl Hill có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế (thuế GTGT, thuế TNDN) trước khi thanh toán cho các tổ chức nước ngoài theo quy định
8. Công văn số 3235/TCT-CS ngày 20/7/2017 về chính sách thuế

Trường hợp Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác để cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng không thành lập pháp nhân các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và đã kê khai toàn bộ nghĩa vụ thuế GTGT của hoạt động hợp tác thì khi phân chia doanh thu và chi phí không bao gồm thuế GTGT, các bên không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu, chi và không phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT.

9. Công văn số 3238/TCT-CS ngày 20/7/2017 về  xử lý hóa đơn bất hợp pháp

Trường hợp Công ty TNHH Nông Gia Khánh bỏ địa điểm kinh doanh, đã xuất 30 số hoá đơn chưa có Thông báo phát hành hoá đơn từ năm 2014 cho bên mua là Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre thì đây là hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, do đó Công ty CP Chăn nuôi CP VN - CN Bến Tre không được khấu trừ thuế GTGT, không được tính vào chi phí hợp lý số tiền hàng trên các hoá đơn bất hợp pháp nêu trên, bị xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp theo quy định.
Trân trọng.