Kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 01, Tháng 9 năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:
1. Công văn số 3808/TCT-KK ngày 23/08/2017 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
Trường hợp Công ty TNHH lương thực Hiệp Tài (có trụ sở tại tỉnh Bến Tre) có dự án đầu tư Nhà máy sấy và xay xát lương thực tại tỉnh Trà Vinh, dự án này là dự án giai đoạn sau của dự án đã thực hiện và là một phần cấu thành của hoạt động Chi nhánh Công ty đang quản lý và đã được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh xác định đây là dự án đầu tư mới của Công ty theo công văn số 1126/SKHĐT-TTXT ngày 28/6/2017 nêu trên; dự án đầu tư của Công ty nếu đáp ứng được các điều kiện của pháp luật về đầu tư và Công ty có văn bản ủy quyền cho Chi nhánh Công ty (có trụ sợ tại tỉnh Trà Vinh) trực tiếp quản lý dự án đầu tư này và việc trực tiếp quản lý dự án của Chi nhánh tại tỉnh Trà Vinh phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Chi nhánh Công ty có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Chi nhánh Công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu đáp ứng được điều kiện về kê khai khấu trừ, hoàn thuế thì Chi nhánh Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Trà Vinh để được giải quyết theo quy định.

2. Công văn số 3834/TCT-CS ngày 24/08/2017 về chính sách thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp đổi tên công ty
- Trước ngày 10/7/2016: áp dụng Thông tư số 124/2011/TT-BTC và Thông tư số 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản mà có thay đổi cổ đông sáng lập thì phải nộp lệ phí trước bạ; nếu không thay đổi cổ đông sáng lập thì không phải nộp lệ phí trước bạ (Tổng cục Thuế đã có công văn số 1462/TCT-CS ngày 16/4/2015 về lệ phí trước bạ trả lời trường hợp tương tự -bản photo kèm theo).
- Kể từ ngày 10/7/2016: áp dụng Thông tư số 75/2016/TT-BTC và Thông tư số 301/2016/TT-BTCTại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản mà thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập thì phải nộp lệ phí trước bạ; nếu không thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập thì không phải nộp lệ phí trước bạ.

3. Công văn số 3848/TCT-CS ngày 24/08/2017 về tiêu chí đầu tư mở rộng
Công ty thành lập theo GCNĐT số 652043000027 ngày 25/9/2014 do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi cấp, địa chỉ tại số 2, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất, với hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sửa chữa, bảo dưỡng và sản xuất thiết bị công nghiệp. Ngày 05/01/2015, Công ty ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Dịch vụ Khoan và Hóa Phẩm Dầu Khí để tiến hành lắp đặt, tháo dỡ giàn giáo phục vụ xây dựng Nhà máy Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, toàn bộ hoạt động này được thực hiện tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Để triển khai việc thi công và cung cấp các dịch vụ cho việc lắp đặt hệ thống giàn giáo cho Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn thuộc KKT Nghi Sơn, công ty đã đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị giàn giáo và ghi nhận là TSCĐ trên sổ sách kế toán với nguyên giá TSCD 187.503.815.837 VNĐ (thì) đáp ứng tiêu chí về đầu tư mở rộng.

4. Công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25/08/2017 về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN
Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.
Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

5. Công văn số 3876/TCT-KK ngày 28/08/2017 về kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động nhận gia công thuốc lá điếu
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp là đơn vị nhận gia công thuốc lá thành phẩm và chịu trách nhiệm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thay và được bên giao gia công hoàn trả số thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp phải thực hiện kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Về việc nâng cấp ứng dụng bổ sung thêm tên hàng hoá "Thuốc lá điếu gia công”: do quy định tại Luật thuế TTĐB không có tên hàng hoá này và việc xác định tính thuế chỉ khi sản phẩm được bán ra, do đó khi kê khai người nộp thuế phải chọn danh mục hàng hoá là thuốc lá điếu và tính thuế theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính.

6. Công văn số 3889/TCT-CS ngày 28/08/2017 về vướng mắc chính sách tiền thuê đất
Pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hiện hành chỉ quy định về việc xác định số tiền thuê đất phải nộp đối với trường hợp đất sử dụng đồng thời vào mục đích phải nộp tiền thuê đất, mục đích không phải nộp tiền thuê đất, chưa có quy định về xác định số tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được miễn tiền thuê đất hoặc giao đất không thu tiền sử dụng đất nhưng có sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

7. Công văn số 3930/TCT-DNL ngày 30/08/2017 về điều chỉnh sau thanh tra kiểm tra
Trả lời công văn số 1492/CSVN-TCKT ngày 26/5/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kiến nghị được kiểm tra quyết toán thuế lại khi chuyển sang công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn nêu trên, rà soát các nội dung sai sót do Công ty báo cáo, xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc sai sót để hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai, điều chỉnh bổ sung nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.
Riêng đối với khoản đánh giá lại chênh lệch tỷ giá hối đoái theo hướng dẫn tại công văn số 1616/BTC-TCDN ngày 9/2/2017 của Bộ Tài chính: do công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính ban hành sau khi Cục Thuế đã thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty, do đó Cục Thuế hướng dẫn Công ty kê khai điều chỉnh nghĩa vụ thuế liên quan đến nội dung này theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1616/BTC-TCDN nêu trên.

8. Công văn số 11133/BTC-CST ngày 21/08/2017 chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh
Để triển khai công tác thu, nộp, quản lý thực trên thị trường chứng khoán phái sinh, Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá tri gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cả nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh. (Chi tiết nội dung xem tại công văn)

Trân trọng.