Kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 03, Tháng Sáu năm 2017. Trong đó tiêu biểu có:
          I. Công văn
          1. Công văn số 2391/TCT-CS ngày 02/06/2017 về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản
Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính và nhiều chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở các địa bàn khác nhau. Nếu mỗi chi nhánh có mức ưu đãi thuế TNDN khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế của các Chi nhánh. Mỗi chi nhánh hạch toán phụ thuộc lựa chọn ưu đãi theo điều kiện của chi nhánh đáp ứng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: "Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất”.
Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính để được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thuỷ sản.
          2. Công văn số 2401/TCT-DNL ngày 05/06/2017 về chính sách thuế GTGT đối với cơ sở tổ chức SXKD khép kín
Công ty cổ phần cao su Đồng Phú Đắk Nông có dự án trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su, có dự án đầu tư để tiếp tục chế biến ra sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng và có cam kết sử dụng sản phẩm từ trồng trọt thuộc đối tượng không chịu thuế để chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT thì Công ty được khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào của Dự án nếu đáp ứng điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế.
3. Công văn số 2420/TCT-CS ngày 06/06/2017 về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.
          4. Công văn số 2520/TCT-TNCN ngày 09/06/2017 về chính sách thuế TNCN
Căn cứ Khoản 2, Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 30045/CT-TTHT ngày 12/05/2017 nêu trên.
Nội dung tại Công văn số 30045/CT-TTHT ngày 12/05/2017 như sau: VPĐD Hội Chữ thập đỏ Đức tại Việt Nam có khoản chi công tác phí, ăn ở, đi lại cho các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại Việt Nam. Các chuyên gia này không ký hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ với VPĐD Hội Chữ thập đỏ Đức tại Việt Nam, không phát sinh thu nhập tại Việt Nam vì vậy không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.
          5. Công văn số 2533/TCT-CS ngày 09/06/2017 về việc thực hiện Thông tư Khung giá tính thuế tài nguyên
 Có 02 trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên, gồm:
Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn: tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành;
Phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên.
Để đảm bảo có căn cứ pháp lý thu thuế tài nguyên kịp thời, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tại địa phương rà soát, xác định mức giá tính thuế tài nguyên của mỗi loại tài nguyên, báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét để tiếp tục áp dụng theo Bảng giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh đã ban hành nếu còn phù hợp hoặc ban hành văn bản điều chỉnh đối với loại tài nguyên trong Bảng giá không còn phù hợp với Khung giá chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày 01/7/2017.

         Trân trọng.