Tiếp theo bài viết “Chính sách bảo hiểm, đầu tư, thương mại có hiệu lực từ 01/6”, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT điểm qua một số nội dung mới về chính sách Thuế, Phí có hiệu lực từ đầu tháng 6 (từ ngày 02 - 10/6/2017).

1. Rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 31/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/6/2017) sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT.

Theo đó, thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc (quy định hiện nay là trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được:

- Lệnh hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước; hoặc

- Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ Khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến.

2. Năm 2017 sẽ đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường


Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 05/2017/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

Theo đó, lượng đường đấu giá (Mã HS 1701) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 là 89.500 tấn.

Thông tư 05/2017/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2017 đến ngày 31/12/2017.

3. Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định cụ thể mức thu phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, gồm có:

- Mức phí đối với hồ sơ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thẩm định.

- Mức phí đối với hồ sơ do Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định.

Xem chi tiết tại Điều 3 của Thông tư 34/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày từ ngày 08/6/2017).

4. Đã có biểu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường 2017

Thông tư 35/2017/TT-BTC ấn định biểu mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do Trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 19/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 10/6/2017.

Theo đó, các dự án có phương án cải tạo, phục hồi và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan phê duyệt (trường hợp I) phải chịu mức phí cao gấp khoảng 1,5 lần so với cùng một cơ quan (trường hợp II). Đơn cử như sau:

- Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức phí thẩm định là 6 triệu đồng (trường hợp I), 4 triệu đồng (trường hợp 2).

- Các dự án có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng thì mức phí thẩm định là 61 triệu đồng (trường hợp I), 40,7 triệu đồng (trường hợp 2).

Xem thêm các trường hợp khác tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 35.