Đây là Bản tin Thuế định kỳ của TS24 với 20 tin nổi bật trong kỳ này dành cho người nộp thuế, giới chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

Trong kỳ này, tin tức đáng chú ý là “Một số quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được sửa đổi bổ sung áp dụng từ 12/6/2017". Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong lĩnh vực sử dụng hoá đơn, ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Theo đó, đã quy định rút ngắn về thời hạn giải quyết của cơ quan thuế đối với một số thủ tục về hoá đơn của người nộp thuế.  

Văn bản hướng dẫn quan trọng trong kỳ này là tại Thông tư 37/2017/TT-BTC  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/06/2017 hướng dẫn "Từ 12/06/2017 doanh nghiệp có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp. Sau 02 ngày làm việc nếu cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in".

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ (từ năm 2014 tới nay), cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế (TTHC), áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý thuế như khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Đó là tin sự kiện nổi bật "Ngành Thuế nỗ lực tạo thuận lợi cho người nộp thuế: Hàng loạt giải pháp hỗ trợ người nộp thuế” của kỳ này.

Tin tức

01.Một số quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được sửa đổi bổ sung áp dụng từ 12/6/2017 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong lĩnh vực sử dụng hoá đơn, ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Theo đó, đã quy định rút ngắn về thời hạn giải quyết của cơ quan thuế đối với một số thủ tục về hoá đơn của người nộp thuế.
02.Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế cho chuyên gia nước ngoài 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 627/BKHCN-HTQT ngày 8/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế cho chuyên gia nước ngoài.
03.Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong cải cách thuế và hải quan 
Ngày 16/5/2017 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức hội thảo trao đổi về những thay đổi trong quy định thuế và hải quan gần đây.
04.Tháo gỡ vướng mắc về thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế 
Trước nhiều vướng mắc của DN liên quan đến quy định đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) cũng như thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), Tổng cục Hải quan đã có giải đáp, hướng dẫn đối với quy định, thủ tục này.  
05.Từ 12/5, thực hiện hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc
Ông Nguyễn Đại Trí - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ngay sau khi hội nghị tập huấn về hoàn thuế điện tử cho 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam kết thúc (12/5), việc thực hiện hoàn thuế điện tử sẽ chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc.
06.Tăng thu ngân sách hơn 5,1 nghìn tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế 
Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những nội dung được ngành Thuế đặc biệt quan tâm. Cùng với các giải pháp thu hồi nợ thuế, công tác thanh, kiểm tra thuế góp phần chống thất thu NSNN, đảm bảo sự công bằng đối với người nộp thuế.
07.Thu ngân sách đạt khá nhờ các nguồn từ đất và phí, lệ phí  
Với số ước thực hiện các nguồn thu từ đất đai đạt 50,3% dự toán, tăng 25,9% và thu từ phí, lệ phí đạt 42,3% dự toán, gấp 2,95 lần so với cùng kỳ, công tác thu NSNN của ngành thuế chẳng những đã có nguồn bù đắp các khoản hụt thu, mà còn có cơ sở để duy trì tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu 4 tháng đầu năm ở mức bằng 35,2% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016.
08.Tham khảo chuyên gia quốc tế kinh nghiệm cải cách hành chính thuế
Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thông qua chỉ số nộp thuế, Tổng cục Thuế đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức nhiều hội thảo tham khảo ý kiến chuyên gia để tiếp tục cải cách.
09.Thí điểm thanh tra thuế bằng phương pháp điện tửCùng với việc thí điểm hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử có xác thực, khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà…, ngành Thuế cũng đang tiến hành thí điểm thanh tra, kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử.

Văn bản mới - Văn bản hướng dẫn

10.Ngày 21/04/2017 và ngày 28/04/2017 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.
Trong 02 đợt cập nhật này, có 41 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau.
11.Được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN các khoản chi tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế.
Trích công văn 1522/TCT-CS ngày 20/04/2017 của Tổng cục Thuế
12.Dịch vụ vận chuyển quốc tế bằng đường biển đối với chiều từ Việt Nam đi nước ngoài (bên Việt Nam xuất khẩu hàng hóa theo điều kiện CIF) thuộc đối tượng áp dụng thuế TNDN với tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế. Trường hợp bên Việt Nam nhập khẩu hàng hóa theo điều kiện FOB thì không phải kê khai, tính nộp thuế TNDN.
Trích công văn 1589/TCT-CS ngày 25/04/2017 của Tổng cục Thuế.
13.Từ 12/06/2017 doanh nghiệp có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp. Sau 02 ngày làm việc nếu cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in 
Trích Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/06/2017.
14.Doanh nghiệp thực hiện chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số mua thì số tiền chiết khấu được tính điều chỉnh trên hóa đơn của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.
Trích công văn 1615/TCT-CS ngày 25/04/2017 của Tổng cục Thuế.
15.Doanh nghiệp phát sinh mua bán hàng hóa trả chậm được quy định trong hợp đồng mua bán có giá trị trên hai mươi triệu đồng, đến hạn thanh toán theo hợp đồng, người bán đã xuất hóa đơn, đã kê khai, nộp thuế đầu ra nhưng người mua chưa thanh toán thì hóa đơn đầu vào đã kê khai vẫn đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT.
Trích công văn 1636/TCT-KK ngày 25/04/2017 của Tổng cục Thuế.
16.Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp và các đơn vị khác có nêu cụ thể việc phân chia doanh thu và chi phí thì khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đơn vị được chọn để điều hành hoạt động hợp tác phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế GTGT của hoạt động hợp tác, phải lập hóa đơn giao cho khách hàng và kê khai thuế GTGT theo quy định.Trích công văn 1686/TCT-CS ngày 27/04/2017 của Tổng cục Thuế.
17.Từ 01/07/2016, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác, khi tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTG, nếu dưới 51% thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
Trích công văn 1702/TCT-CS ngày 28/04/2017 của Tổng cục Thuế.
18.Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện thì thời điểm không hoàn thuế GTGT được tính từ thời điểm cơ sở kinh doanh bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.Trích công văn 1704/TCT-CS ngày 28/04/2017 của Tổng cục Thuế.
19.Hoàn thuế GTGT: Doanh nghiệp vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì phải hạch toán riêng, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ doanh thu tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.
Trích công văn 1715/TCT-CS ngày 28/04/2017 của Tổng cục Thuế.

Sự kiện

20.Ngành Thuế nỗ lực tạo thuận lợi cho người nộp thuế: Hàng loạt giải pháp hỗ trợ người nộp thuếTriển khai có hiệu quả Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ (từ năm 2014 tới nay), cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế (TTHC), áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý thuế như khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử...